15:51 ICT Thứ hai, 08/03/2021
English

Bộ TT&TT: Ban hành Quy định Bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành thông tin và truyền thông

Thứ sáu - 29/09/2017 07:24
DIC - Ngày 12/9/2017, Bộ thông tin và truyền thông ban hành Thông tư số 19/2017/TT-BTTTT Quy định công tác Bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN) trong ngành thông tin và truyền thông.
 

Cán bộ Văn thư Sở TTTT kiểm tra, phân loại văn bản đến.

 
Thông tư gồm 3 Chương, 21 điều áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân công tác trong ngành thông tin và truyền thông và cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan trong việc bảo vệ BMNN trong ngành thông tin và truyền thông.

Theo đó, BMNN ngành thông tin và truyền thông gồm: Tin, tài liệu về vụ việc, tài liệu, vật, địa điểm, thời gian, lời nói, hồ sơ và các nội dung liên quan khác được quy định tại danh mục BMNN độ Tối mật và danh mục BMNN độ Mật của ngành thông tin và truyền thông; Tin, tài liệu thuộc danh mục BMNN của Bộ, ngành, địa phương, cơ quan khác mà các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong  ngành thông tin và truyền thông đang quản lý, sử dụng, lưu dữ liệu trong quá trình phối hợp công tác.

Ngoài ra, Thông tư còn quy định cụ thể về Cam kết bảo vệ BMNN; cung cấp BMNN cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân; Bảo vệ BMNN trong thông tin liên lạc, trong hoạt động đối ngoại; Lập, sửa đổi, bổ sung, giải mật, thay đổi độ mật danh mục BMNN; soạn thảo, in, sao, chụp tài liệu mật; Xác định và đóng dấu độ mật; Gửi nhận, thu hồi tài liệu, vật mang BMNN; Vận chuyển, giao nhận tài liệu, vật mang BMNN…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2017 và thay thế Quyết định số 40/2006/QĐ-BBCVT ngày 11/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành Quy chế bảo vệ BMNN của Bộ Bưu chính, Viễn thông. 


Xem chi tiết Thông tư tại đây.

 

Tin, ảnh: Phồn Vũ

Tin đã đăng