Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại đảng, đối ngoại nhân dân

Thứ hai - 05/09/2022 22:28
DIC - Triển khai hiệu quả công tác đối ngoại giai đoạn 2022 - 2023 và các năm tiếp theo, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên tập trung tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tăng cường và mở rộng quan hệ đối ngoại của tỉnh, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực với các đối tác nước ngoài, phát huy thế mạnh, đưa kinh tế - xã hội phát triển toàn diện và bền vững.


Đồng chí Lò Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tặng hoa đón Đoàn đại biểu Mặt trận Lào Xây dựng đất nước tỉnh Phông-sa-ly (nước CHDCND Lào) sang thăm và làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thường xuyên tuyên truyền, quán triệt kịp thời chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, chính sách của Nhà nước và các quy định của tỉnh về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Chủ động, tích cực, đẩy mạnh triển khai hiệu quả chủ trương, đường lối đối ngoại, hội nhập quốc tế của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nhiệm vụ trọng tâm công tác đối ngoại đề ra tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 272-QĐ/TW, ngày 21/01/2015 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại và Quyết định số 789-QĐ/TU, ngày 16/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Góp ý, xây dựng các văn bản liên quan đến các hoạt động đối ngoại đảm bảo quản lý thống nhất, đồng bộ, thiết thực, hiệu quả theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Ban hành và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch hoạt động đối ngoại nhân dân hằng năm. Bám sát sự hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy trong quá trình chuẩn bị nội dung, xây dựng chương trình hoạt động đối ngoại nhân dân.

Trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh và lợi thế của tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tăng cường thông tin, chia sẻ với các cơ quan liên quan về nhu cầu phát triển để được hỗ trợ, tham vấn về các mô hình tăng trưởng mới, phù hợp như kinh tế xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo... Phối hợp tăng cường tổ chức các hoạt động đối ngoại đảng, đối ngoại nhân dân. Đẩy mạnh triển khai các hoạt động đối ngoại đảng, đối ngoại nhân dân, đặc biệt với các tỉnh Bắc Lào, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) thông qua trao đổi đoàn, thăm hỏi, chúc mừng nhân các dịp lễ, tết, quốc khánh và các sự kiện quan trọng của hai nước; phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa - thể thao, biểu diễn nghệ thuật, qua lại thăm thân, hợp tác kinh doanh, trao đổi hàng hóa; tiếp tục triển khai kết nghĩa xã, bản, cụm dân cư hai bên biên giới; đồng thời thúc đẩy mở rộng giao lưu hữu nghị, hợp tác nhân dân các nước trên thế giới. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển trên địa bàn tỉnh. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thông tin đối ngoại nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh lịch sử, văn hóa, thành tựu phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, chính sách thu hút đầu tư, tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư của tỉnh Điện Biên tới bạn bè quốc tế.
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục cụ thể hóa và tích cực triển khai chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài theo Nghị quyết số 36-NQ/TW; Chỉ thị 45-CT/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; Nghị quyết số 169/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, giai đoạn 2022 - 2026. Cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời tới kiều bào về các chính sách, pháp luật, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như của tỉnh để kêu gọi kiều bào hướng về xây dựng quê hương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực bảo vệ, xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Tiếp tục kiện toàn và nâng cao hiệu quả đội ngũ tham mưu công tác đối ngoại trong hệ thống MTTQ; chú trọng công tác đào tạo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tác giả: Tin, ảnh: Minh Thùy

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây