Điện Biên: Ban hành Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2022

Thứ tư - 29/12/2021 22:54
DIC - Vừa qua, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4342/KH-UBND tỉnh về công tác thông tin đối ngoại tỉnh Điện Biên năm 2022.
Theo đó, Kế hoạch đã đề ra các nhiệm vụ chính như: Tuyên truyền quảng bá, giới thiệu hình ảnh Điện Biên đến nhân dân trong và ngoài nước thông qua các phương tiên thông tin đại chúng. Tổ chức đấu tranh phản bác, giải thích, làm rõ thông tin sai sự thật; các quan điểm sai trái và hoạt động tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch, các phần tử bất mãn ảnh hưởng đến uy tín của tỉnh Điện Biên. Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới; tuyên truyền các văn bản pháp lý song phương về biên giới được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam với Lào và Trung Quốc; tăng cường công tác phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn bán hàng cấm, hàng lậu qua biên giới, kiểm soát di cư trái phép, công tác phòng chống các bệnh truyền nhiễm phối kết hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng trên tuyến biên giới. Sản xuất các sản phẩm thông tin đối ngoại giới thiệu về văn hóa, du lịch, di sản văn hóa, xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, giới thiệu, quảng bá sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của địa phương, hình ảnh mảnh đất, con người Điện Biên đăng phát trên các phương tiện thông tin đại chúng. Khai thác tối đa phương tiện internet, mạng xã hội... trong việc thông tin, quảng bá hình ảnh của tỉnh Điện Biên nhằm tăng cường hiệu quả công tác TTĐN.
UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ động tham mưu, triển khai thực hiện các nội dung phân công tại Kế hoạch; đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch đảm bảo hiệu quả.
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố xây dựng và triển khai thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại theo chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế ở mỗi địa phương, đơn vị. Đồng thời, phối hợp thực hiện tốt các nội dung trong công tác thông tin đối ngoại liên quan đến chức năng nhiệm vụ và phạm vi quản lý/.

Tác giả: Tin: Kim Thu

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây