16:05 ICT Thứ năm, 28/01/2021
English

Xây dựng Khu du lịch Điện Biên Phủ - Pá Khoang đạt tiêu chí trở thành Khu du lịch Quốc gia

Thứ sáu - 29/09/2017 17:09
DIC - Ngày 26/9/2017 UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Kế hoạch số 2801/KH-UBND về triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu tại Quyết định số 1465 ngày 24/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
 

Các sản vật của địa phương được giới thiệu đến du khách tại Khu du di tích lịch sử Mường Phăng - Điện Biên.

Mục tiêu mà tỉnh đưa ra là xây dựng Khu du lịch Điện Biên Phủ - Pá Khoang đạt tiêu chí trở thành Khu du lịch Quốc gia với hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch chất lượng cao, có thương hiệu, có sức cạnh tranh, trở thành điểm nhấn quan trọng của du lịch vùng Tây Bắc vào năm 2015.

Ngoài ra, tỉnh Điện Biên cũng phấn đấu đến năm 2020 đón trên 650 nghìn lượt khách, trong đó trên 170 nghìn lượt khách quốc tế; năm 2025 đón 950 nghìn lượt khách, trong đó 300 lượt khách quốc tế và đến năm 2030 đón trên 1,5 triệu lượt khách, trong đó khoảng 500 nghìn lượt khách quốc tế.

Thời gian lưu trú trung bình đối với khác du lịch quốc tế năm 2020 đạt 3,2 ngày/khách; năm 2025 đạt 3,4 ngày/khách và năm 2030 đạt 4 ngày/khách. Còn đối với khách du lịch nội địa phấn đấu năm 2020 đạt 2,5 ngày/khách; năm 2025 đạt 2,8 ngày/khách và năm 2030 đạt 3 ngày/khách.

Tổng thu từ khách du lịch phấn đấu năm 2020 đạt trên 1.400 tỷ đồng; năm 2025 đạt trên 3.000 tỷ đồng và đến năm 2030 đạt trên 5.000 tỷ đồng. Qua đó giải quyết việc làm cho 13 nghìn lao động (năm 2020) và 22,5 nghìn lao động năm 2025.
Để đạt được các mục tiêu trên, tỉnh Điện Biên sẽ thành lập Ban quản lý dự án Khu du lịch Điện Biên Phủ- Pá Khoang; ban hành cơ chế chính sách đặc thù để thu hút đầu tư du lịch nhằm khuyến khích các nhà đầu tư triển khai các dự án trong Khu du lịch Quốc gia; triển khai công tác quy hoạch, triển khai các dự án đầu tư về cơ sở hạ tầng thiết yếu, phát triển cơ sở vật chất phục vụ phát triển du lịch; phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng; đào tạo bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch; đẩy mạnh công tác quảng bá xúc tiến du lịch theo Đề án đã được tỉnh phê duyệt./.

Tin, ảnh: Thanh Hà

Tin đã đăng