18:40 ICT Thứ năm, 04/03/2021
English

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới hỗ trợ hơn 6 tỉ đồng triển khai 3 dự án tại các huyện Mường Chà, Tuần Giáo, Tủa Chùa

Thứ hai - 18/12/2017 16:06
DIC-Vừa qua, Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam đã tài trợ tỉnh để triển khai 3 dự án mới (Phòng chống mua bán người; Hỗ trợ bằng hiện vật; Hỗ trợ xây dựng hệ thống cáp 2 chiều) tại các huyện Mường Chà, Tuần Giáo, Tủa Chùa.

Cụ thể, Dự án Phòng chống mua bán người tại huyện Tủa Chùa nhằm chấm dứt nguy cơ thanh thiếu niên từ 12 - 18 tuổi bị mua bán và xâm hại thông qua tăng cường hiệu quả ban bảo vệ trẻ em tại địa phương, được triển khai từ tháng 11/2017 - 30/09/2019 với tổng ngân sách 100.000 USD (2 tỉ 230 triệu đồng).

Dự án Hỗ trợ bằng hiện vật nhằm góp phần cải thiện an sinh của trẻ và hộ gia đình có trẻ tại các xã mục tiêu của chương trình vùng huyện Mường Chà, Tuần Giáo, Tủa Chùa, được triển khai từ tháng 11/2017 - 30/9/2018 với tổng ngân sách 100.000 USD (2 tỉ 230 triệu đồng).

Dự án Hỗ trợ xây dựng hệ thống cáp 2 chiều nhằm cải thiện điều kiện vận chuyển hàng hóa cho các nhóm dân tộc thiểu số ở miền núi qua hệ thống cáp 2 chiều tại huyện Tuần Giáo, được triển khai từ 1/1 - 30/12/2018 với tổng ngân sách 60.000 EURO (1 tỉ 616 triệu đồng).

Các dự án trên nằm trong khuôn khổ các chương trình, dự án được Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam triển khai trên địa bàn tỉnh, nhằm góp phần cải thiện an sinh bền vững cho trẻ em, đặc biệt là trẻ dễ bị tổn thương.

UBND tỉnh  giao UBND các huyện Mường Chà, Tuần Giáo, Tủa Chùa chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Tổ chức Tầm nhìn Thế giới và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn viện trợ trên theo quy định hiện hành./.

Thanh Tâm

Tin đã đăng