22:58 ICT Thứ hai, 12/04/2021
English

Điện Biên: Thực hiện Quy hoạch Phát triển hệ thống Thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu Quốc tế

Thứ ba - 05/06/2018 08:29
DIC - Ngày 28/5/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 1371/KH-UBND về triển khai thực hiện Quy hoạch Phát triển hệ thống Thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu Quốc tế phục vụ nhiệm vụ Thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.
 

Lãnh đạo sở TT&TT, đồn biên phòng, lãnh đạo Bộ ký văn bản bàn giao cụm thông tin cơ sở quốc tế Tây Trang. (Ảnh : Quang Minh)

Mục đích của Kế hoạch nhằm cụ thể hoá quan điểm, mục tiêu, định hướng và giải pháp thực hiện Quy hoạch Phát triển hệ thống Thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế phục vụ nhiệm vụ Thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức triển khai Quy hoạch. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện hằng năm theo lộ trình để triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Quy hoạch đề ra.

Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành tỉnh, các địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Quy hoạch Phát triển hệ thống Thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu Quốc tế phục vụ nhiệm vụ Thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đến các ngành, các cấp, các địa phương và nhân dân trong tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử, các phương tiện thông tin đại chúng.

Tổ chức rà soát thực trạng hệ thống Thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩu Quốc tế, trên cơ sở đó xây dựng quy hoạch chi tiết hệ thống Thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩu Quốc tế trên địa bàn tỉnh để quản lý theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, đồng bộ phù hợp với Quy hoạch Quốc gia. Đồng thời, xây dựng mới, nâng cấp hệ thống Thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩu Quốc tế bảo đảm hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, đồng bộ, liên tục, thường xuyên. Mục tiêu đến năm 2020, tại cửa khẩu Quốc tế Tây Trang có hệ thống Thông tin đối ngoại đầy đủ màn hình điện tử, quầy cung cấp thông tin, điểm tra cứu điện tử, trang thông tin điện tử có nội dung thông tin phong phú, đa dạng với các ngôn ngữ phù hợp với khu vực và tiến tới đầu tư tại cửa khẩu chính Huổi Puốc. Đến năm 2030, tất cả các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính và lối mở biên giới có hệ thống Thông tin đối ngoại, có quy chế hoạt động và nội dung hoạt động phong phú, đa dạng, phù hợp.

Tăng cường xây dựng nội dung cung cấp cho hệ thống Thông tin đối ngoại phù hợp với đối tượng và tình hình thực tế tại tỉnh; tăng cường ngôn ngữ, đổi mới nội dung, phương thức thông tin và truyền thông gắn với thực tế địa phương, phù hợp với nhu cầu của du khách và người dân.  Tổ chức các sự kiện giao lưu, quảng bá văn hóa, du lịch, giới thiệu đất nước, con người Việt Nam, xúc tiến đầu tư, thương mại, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tỉnh Điện Biên đến các nước có chung đường biên giới (Lào và Trung Quốc). Xây dựng Trang thông tin điện tử bằng tiếng Việt, tiếng Trung và tiếng Lào để cung cấp các thông tin phục vụ vụ công tác Thông tin đối ngoại. 

Tổ chức tập huấn cho cán bộ phụ trách hệ thống Thông tin đối ngoại; thông tin, tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng Thông tin đối ngoại cho cán bộ, người dân và các lực lượng khu vực biên giới, góp phần thực hiện hiệu quả công tác biên giới tại địa phương. Xây dựng và ban hành Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin cho hệ thống Thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩu Quốc tế. Xây dựng, ban hành các chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng các hệ thống Thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩu Quốc tế.

Tin: Tuệ Linh

Tin đã đăng