Giữ vững nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Thứ ba - 13/10/2020 05:48

Giữ vững nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Thực tế vừa qua, với sự phát triển của công nghệ 4.0, các hoạt động tuyên truyền, phá hoại tư tưởng, chống phá Ðảng, Nhà nước của thế lực thù địch, cơ hội chính trị diễn biến phức tạp hơn rất nhiều so với các giai đoạn cách mạng trước đây, nhất là khi chúng ta chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng. Mục tiêu cuối cùng của chúng là đòi Việt Nam phải thực hiện chế độ đa đảng, phủ nhận vai trò lãnh đạo, loại bỏ Ðảng Cộng sản Việt Nam ra khỏi tiến trình phát triển của dân tộc, đây chính là mưu đồ hết sức thâm độc, nham hiểm và trắng trợn của các thế lực thù địch, phản động.
/uploads/news/2020_10/26_1.jpg Ðại tá Tráng A Tủa, Giám đốc Công an tỉnh nắm bắt tình hình an ninh trật tự tại phường Mường Thanh (TP. Ðiện Biên Phủ). Ảnh: Xuân Sang Không nằm ngoài quy luật đó, Ðiện Biên cũng nằm trong âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trên lĩnh vực tư tưởng. Tuy nhiên, với tính chất đặc thù miền núi, biên giới, đa thành phần dân tộc (dân tộc thiểu số chiếm trên 80% dân số), tỷ lệ người theo tôn giáo đông (chiếm hơn 11% dân số), hoạt động tuyên truyền, phá hoại tư tưởng chủ yếu tập trung vào 2 lĩnh vực dân tộc và tôn giáo. Thực tế cho thấy, Ðiện Biên đã bị các thế lực thù địch, phản động qua mạng internet, mạng xã hội tuyên truyền, kích động tư tưởng ly khai, tự trị trong vùng dân tộc thiểu số, gây ra các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự (ANTT) (vụ phá rối an ninh tại bản Huổi Khon, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé tháng 5/2011; vụ hoạt động phỉ tại mốc 10 xã Sen Thượng, huyện Mường Nhé tháng 10/2012; vụ hoạt động nhằm lật đổ chính quyền xảy ra tại các huyện Nậm Pồ, Mường Nhé, Tuần Giáo tháng 3/2019); tung tin đồn thất thiệt, tuyên truyền mê tín dị đoan gây tâm lý hoang mang trong một bộ phận nhân dân;... Ðáng chú ý, từ năm 2015, phát hiện các đối tượng ở Mỹ (Hờ Chá Sùng và Vừ Thị Dợ) qua mạng internet tuyên truyền, lôi kéo người theo tà đạo “Giê Sùa”, “Bà cô Dợ”, qua đấu tranh cho thấy, mục đích cuối cùng là lợi dụng niềm tin tôn giáo, xuyên tạc kinh thánh nhằm tập hợp lực lượng, tạo dựng “ngọn cờ” chống Ðảng, Nhà nước ta. Trong nội bộ, phát hiện một số cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, trong đó, xử lý hình sự 1 trường hợp nguyên là cán bộ, đảng viên tàng trữ, phát tán tài liệu có nội dung chống Ðảng, Nhà nước, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh; xử lý 8 cán bộ, đảng viên chia sẻ các bài viết của các tổ chức phản động, thông tin sai sự thật gây dư luận xấu, cổ súy quan điểm đa nguyên, đa đảng. Tình hình trên cho thấy yêu cầu, nhiệm vụ của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Ðiện Biên đã, đang là đòi hỏi cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn. Thời gian qua Ðảng bộ Công an tỉnh Ðiện Biên đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan triển khai hiệu quả Chỉ thị 34 của Ban Bí thư (khóa X) và Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị (khóa XII) về bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, đạt nhiều kết quả nổi bật. Phối hợp tham mưu Tỉnh ủy kiện toàn Ban Chỉ đạo 94 tỉnh (nay là Ban Chỉ đạo 35), thành lập nhóm chuyên gia, tổ kỹ thuật và đưa hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh đi vào nền nếp. Tham mưu, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy các cấp, các cơ quan báo, đài tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân cảnh giác trước âm mưu, chiến lược “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng. Riêng Công an tỉnh đã xây dựng 1 kênh truyền hình, 1 cổng thông tin điện tử và 12 trang mạng xã hội để tuyên truyền, định hướng dư luận cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch. Tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, quan tâm giáo dục tư tưởng chính trị và quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên, phòng ngừa, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Triển khai nhiều đề án, phương án, kế hoạch nghiệp vụ để đấu tranh, phản bác, vô hiệu hóa các quan điểm sai trái, thù địch, tư tưởng ly khai, tự trị, tà đạo, mê tín, dị đoan; tấn công chính trị các đối tượng phản động, ngăn chặn các hoạt động tác động vào địa bàn. Cùng với những thành tích, kết quả đạt được trên các lĩnh vực công tác công an thì công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các loại đối tượng trên địa bàn tỉnh Ðiện Biên còn một số hạn chế như: số lượng tin, bài, sản phẩm phục vụ tuyên truyền hoặc phản bác các quan điểm sai trái chưa nhiều, chưa sâu sắc, nội dung còn thiếu sức thu hút với người đọc, người xem. Có một thực tế là, những tin, bài mang tính thời sự, giật gân, câu view... thì rất được chia sẻ rộng rãi, còn những tin, bài tuyên truyền mặt tích cực, nêu gương người tốt, việc tốt... lại ít được chia sẻ hơn. Sau khi Luật An ninh mạng có hiệu lực, hiệu quả công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hoạt động tuyên truyền thông tin xấu, độc trên không gian mạng được cải thiện rõ rệt, nhưng số bị xử lý còn hạn chế, nhất là các nhóm kín, có tổ chức, kiểm duyệt thành viên chặt chẽ, sử dụng tài khoản ẩn danh, các ứng dụng có độ bảo mật cao, gây khó khăn cho lực lượng chức năng. Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên chủ yếu do: Nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân vẫn còn mơ hồ, mất cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng; số lượng cộng tác viên, dư luận viên tham gia đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái trên không gian mạng chưa nhiều, thiếu các chuyên gia, trí thức, văn nghệ sĩ, người có uy tín; số cán bộ làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng phần lớn là kiêm nhiệm, trang thiết bị, phương tiện còn thiếu; các bài viết có chất lượng cần phải đầu tư thời gian, công sức, trí tuệ nhưng chế độ chính sách chưa phù hợp... Từ thực tiễn nêu trên, Ðảng bộ Công an tỉnh đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới như sau: Một là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị gắn với Chiến lược An ninh mạng quốc gia và Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng. Phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; quan tâm xây dựng và có cơ chế, chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ cộng tác viên, dư luận viên, các chuyên gia, trí thức, văn nghệ sĩ, người có uy tín trong dân tộc, tôn giáo, các nhà báo có uy tín để làm nòng cốt. Quan tâm đầu tư, xây dựng, duy trì, phát triển các cổng thông tin điện tử, trang mạng xã hội, nhất là các chuyên trang, chuyên mục chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, qua đó tạo ra thế trận an ninh trên không gian mạng liên hoàn, rộng khắp, vạch trần bản chất, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động. Hai là, các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 35 của Tỉnh ủy, nhất là lực lượng Tuyên giáo, Công an, Quân sự, Biên phòng, Thông tin và Truyền thông chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm các hoạt động phá hoại tư tưởng trên các trang web, blog, “diễn đàn”; kịp thời nhận diện những phương thức, thủ đoạn mới; xác minh, làm rõ xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức sở hữu, quản lý các trang mạng xã hội, web, blog... thường xuyên đăng tải các bài viết, hình ảnh, video tuyên truyền quan điểm sai trái, thù địch. Phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp về công nghệ để ngăn chặn hiệu quả các thông tin xấu độc trên không gian mạng. http://baodienbienphu.info.vn/Uploads/images/uthong85/2020/10/13/26_2..jpg http://baodienbienphu.info.vn/Uploads/images/uthong85/2020/10/13/26_2..jpg Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo tại huyện Nậm Pồ. Ảnh: Xuân Sang Ba là, cấp ủy các cấp siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Ðảng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bí mật nhà nước, kỷ luật phát ngôn, xử lý nghiêm các cán bộ, đảng viên lan truyền những thông tin sai lệch hoặc tán phát đơn thư nặc danh, mạo danh, thư có nội dung xấu, xuyên tạc, vu khống, kích động. Bốn là, cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo trong vùng dân tộc thiểu số, tôn giáo làm cho cuộc sống của người dân thực sự thay đổi, từ đó tuyên truyền nhân dân mới tin tưởng, chấp hành chính sách, pháp luật của Ðảng và Nhà nước, không tin, nghe theo các luận điệu xấu. Ðây có thể coi là giải pháp hữu hiệu nhất để phòng ngừa, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng tại địa bàn tỉnh Ðiện Biên. Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng cần chủ động phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ, nghiên cứu sử dụng các giải pháp về công nghệ thông tin để ngăn chặn một cách triệt để các tin tức xấu, độc trên các trang mạng. Ðặc biệt, cần chủ động sử dụng các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ để xâm nhập, chiếm quyền quản trị, điều hành các trang web, blog, diễn đàn mạng xã hội để vô hiệu hóa hoặc ngăn chặn việc truy cập vào các trang mạng có nội dung “độc hại” trong một thời gian nhất định. Kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Ðảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Ðảng. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Ðảng. Các cấp ủy và tổ chức đảng, mọi cán bộ, đảng viên phải chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn; nghiêm cấm để lộ, lọt bí mật của Ðảng, Nhà nước, lan truyền những thông tin sai lệch hoặc phát tán những đơn thư nặc danh, mạo danh, hoặc thư có danh nhưng có nội dung xấu, xuyên tạc, vu khống, kích động. Chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng đối với cấp ủy, tổ chức đảng, của cả hệ thống chính trị và mọi cán bộ, đảng viên; các chủ trương, giải pháp cơ bản cần được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm và có hệ thống. Thực hiện tốt những nội dung, định hướng cơ bản trên sẽ góp phần ngăn chặn hiệu quả, giảm tác hại từ những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động trên mạng internet, mạng xã hội và các phương tiện truyền thông, góp phần cho Ðại hội Ðảng bộ tỉnh Ðiện Biên lần thứ XIV tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng thành công tốt đẹp.

Tác giả: Ðại tá Tráng A Tủa - Bí thư Ðảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh

Nguồn tin: CDC Điện Biên

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây