17:40 ICT Chủ nhật, 19/09/2021
English

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Mua sắm thiết bị"

Thứ ba - 11/08/2020 16:28
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Mua sắm thiết bị” thuộc nhiệm vụ: Mua sắm thiết bị đảm bảo hoạt động các nhiệm vụ chuyển từ Văn phòng UBND tỉnh sang Sở Thông tin và Truyền thông. Xem chi tiết Thông báo tại đây.

Tin đã đăng