18:33 ICT Chủ nhật, 19/09/2021
English

Kế hoạch số 17-KH/ĐU ngày 26/2/2019 của Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông về học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2019

Thứ tư - 20/03/2019 16:34
Kế hoạch số 17-KH/ĐU ngày 26/2/2019 của Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông về học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2019. Xem chi tiết Kế hoạch tại đây

Kiều Trang

Tin đã đăng