14:13 ICT Chủ nhật, 27/09/2020
English

Sở TT&TT Điện Biên: Tổ chức hội nghị công tác Đảng quý I/2013

Thứ hai - 01/04/2013 17:03
DIC- Sáng nay (1/4), Chi bộ Sở Thông tin Truyền thông Điện Biên tổ chức hội nghị đánh giá công tác Đảng quý I, bàn phương hướng nhiệm vụ công tác Chi bộ quý II/2013; triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI và sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Chi bộ Sở TT&TT mở Hội nghị công tác Đảng Quý I

Chi bộ Sở TT&TT mở Hội nghị công tác Đảng Quý I

Quý I, Chi bộ Sở TT&TT Điện Biên làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông, báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại, công nghệ thông tin và thanh tra chuyên ngành. Tiếp tục chỉ đạo tham mưu UBND tỉnh các quy hoạch, đề án, và các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành liên quan đến lĩnh vực ngành thông tin và truyền thông. Đồng thời, phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn thể CBCC, VC năm 2013 gắn với sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt Công đoàn, Đoàn thanh niên tuyên truyền về nội dung và ý nghĩa lịch sử các ngày lễ trong quý I, nhất là Kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2013), Quốc tế Phụ nữ 8/3, Tháng Thanh niên… gắn với việc tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước nhằm giáo dục, động viên CBCC, VC  tự rèn luyện, học tập và công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Đảng, xây dựng đất nước; giữ vững danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh, cơ quan văn hóa tốt và các tổ chức đoàn thể vững mạnh, xuất sắc.­

Trong quý, Chi bộ đã chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Sở TT&TT theo Hướng dẫn 15-HD/BTCTW, ngày 05/11/2012; tổ chức kết nạp cho 2 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong Chi bộ lên 25 đảng viên. Cấp ủy Chi bộ Sở TT&TT đã tiến hành kiểm điểm phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Theo đánh giá của tổ công tác Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh, cấp ủy Chi bộ triển khai, tổ chức kiểm điểm đạt yêu cầu đề ra. Hội nghị Chi bộ cũng cho ý kiến và thống nhất 9 nhiệm vụ chính cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện trong quí II/2013.

Hội nghị cũng đã tổ chức triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XI của Đảng. Đồng chí Chu Xuân Trường, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Chi bộ thay mặt cấp ủy Chi bộ triển khai lồng ghép nội dung sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tới toàn thể đảng viên, CBCC, VC cơ quan với các chuyên đề: Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân; học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, suốt đời phấn đấu, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị; chuyên đề “Về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo cán bộ các cấp./. 

Nguyễn Thương

Tin đã đăng