23:13 ICT Thứ ba, 13/04/2021
English

Quy định về hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tin

Thứ ba - 19/12/2017 08:48
DIC-Ngày 15/11/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 31/2017/TT-BTTTT Quy định về hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tin.
 

Hội nghị tập huấn đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2017.

Theo đó, Thông tư này quy định về hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tin trên toàn quốc, không bao gồm các hệ thống thông tin do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quản lý. Thông tư áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động giám sát trên toàn quốc.

Việc giám sát an toàn hệ thống thông tin phải đảm bảo nguyên tắc là thực hiện thường xuyên, liên tục; Chủ động theo dõi, phân tích, phòng ngừa để kịp thời phát hiện, ngăn chặn rủi ro, sự cố an toàn thông tin mạng; Đảm bảo hoạt động ổn định, bí mật cho thông tin được cung cấp, trao đổi trong quá trình giám sát; Có sự điều phối, kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa hoạt động giám sát của Bộ Thông tin và Truyền thông và hoạt động giám sát của chủ quản hệ thống thông tin; từng bước xây dựng khả năng liên thông giữa hệ thống giám sát của Bộ Thông tin và Truyền thông và hệ thống giám sát của chủ quản hệ thống thông tin trên phạm vi toàn quốc.

Chủ quản các hệ thống thông tin có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện giám sát đối với các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý, phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện giám sát theo quy định.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2018.

Tin, ảnh: Trọng Phúc

Tin đã đăng