20:33 ICT Thứ hai, 20/09/2021
English

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ cho thiết bị đa phương tiện- Yêu cầu phát xạ

Thứ ba - 05/06/2018 15:56
DIC - Ngày 25/5/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành Thông tư số 08/TT-BTTTT về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ cho thiết bị đa phương tiện- Yêu cầu phát xạ".
 

Quy chuẩn này được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh thiết bị sau đây:

- Thiết bị công nghệ thông tin: thiết bị có một (hoặc tổ hợp các) chức năng chính: nhập, lưu trữ, hiển thị, khôi phục, truyền dẫn, xử lý, chuyển mạch hoặc điều khiển dữ liệu và/hoặc các bản tin viễn thông và thiết bị có thể được trang bị một hoặc nhiều cổng;

- Thiết bị thu hình quảng bá: thiết bị chứa bộ điều hưởng dùng để thu những dịch vụ quảng bá;

Mục tiêu của quy chuẩn này nhằm: Thiết lập các yêu cầu thích hợp bảo đảm cho các nghiệp vụ vô tuyến điện hoạt động bình thường trong dải tần số từ 9 kHz đến 400 GHz; chỉ định các thủ tục để bảo đảm độ tái lập của các phép đo và khả năng lặp lại của các kết quả.

Quy chuẩn quy định về kỹ thuật gồm: Yêu cầu đối với các phát xạ bức xạ; yêu cầu về phát xạ dẫn. Quy định về phương pháp đo bao gồm: Hệ thống máy chủ và EUT kiểu mô-đun; Thủ tục đo; Tài liệu hướng dẫn của thiết bị; Khả năng áp dụng;Báo cáo thử nghiệm;Sự tuân thủ theo quy chuẩn này; Độ không bảo đảm đo.

Các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện quy định về công bố hợp quy các thiết bị đa phương tiện thuộc phạm vi điều chỉnh mục 1.1 và chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước theo các quy định hiện hành.   

Cục Viễn thông và các Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn, triển khai quản lý các thiết bị đa phương tiện theo Quy chuẩn kỹ thuật này. Quy chuẩn này được áp dụng thay thế cho các Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7189:2009, TCVN 7600:2010 để thực hiện các quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy.

Văn bản có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2019.

Tin, ảnh: Trọng Nghĩa

Tin đã đăng