01:10 ICT Thứ bảy, 17/04/2021
English

Phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước

Thứ ba - 26/12/2017 14:14
DIC - Nhằm mục đích đánh giá thực trạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của các cơ quan để phục vụ công tác quản lý nhà nước về ứng dụng CNTT và xây dựng chính phủ điện tử. Ngày 18/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 2342/QĐ-BTTTT phê duyệt Phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước.

Theo đó, Đối tượng được đánh giá là các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nội dung đánh giá bao gồm 06 hạng mục: Hạ tầng kỹ thuật CNTT; Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan; Trang/Cổng thông tin điện tử (Cung cấp, cập nhật thông tin; Các chức năng hỗ trợ trên trang/cổng thông tin điện tử); Cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Cơ chế, chính sách và các quy định cho ứng dụng CNTT (bao gồm cả các quy định về an toàn thông tin); Nhân lực cho ứng dụng CNTT.

Số liệu sử dụng để đánh giá được lấy từ báo cáo của các cơ quan theo mẫu khảo sát và được đối chiếu với số liệu do Cục Tin học hóa theo dõi qua báo cáo của các Bộ, ngành và địa phương gửi Bộ Thông tin và Truyền thông trong năm đánh giá và qua công tác kiểm tra của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trọng Phúc

Tin đã đăng