10:56 ICT Thứ ba, 03/08/2021
English

Điện Biên ban hành mã định danh các cơ quan, đơn vị tham gia trao đổi văn bản điện tử

Thứ tư - 03/10/2018 10:46
DIC - Ngày 28/9/2018 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 824/QĐ-UBND về việc ban hành mã định danh các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc UBND tỉnh Điện Biên tham gia trao đổi văn bản điện tử thông qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

Theo đó, mã định danh cấp I của UBND tỉnh Điện Biên là 000.00.00.H18. Danh sách mã định danh các cơ quan, đơn vị nhà nước phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành được UBND tỉnh ban hành cũng quy định cụ thể mã định danh của 29 đơn vị cấp 2; và 399 đơn vị cấp 3 trong hệ thống quản lý hành chính nhà nước tỉnh Điện Biên.

Tại Quyết định, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện Quyết định này; tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung mã định danh phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật.

Trọng Chiến

Tin đã đăng