19:43 ICT Thứ hai, 12/04/2021
English

Điện Biên: Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước năm 2018

Thứ năm - 07/12/2017 10:52
DIC - Ngày 04/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2018.


Phiên họp Hội đồng Giám đốc CNTT các tỉnh phí bắc.

Theo đó, mục tiêu phấn đấu: 100% cơ quan Nhà nước từ cấp tỉnh tới cấp cơ sở triển khai, sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản hồ sơ công việc và từng bước liên thông; Trên 90% cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện; 60% cán bộ, công chức, viên chức cấp xã thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc; 100% UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai Hệ thống một cửa theo hướng hiện đại; 100% cơ quan Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện có cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử, cung cấp tất cả dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và một số dịch vụ công cơ bản mức độ 3,4 cho người dân và doanh nghiệp…

Để đạt được mục tiêu đề ra, Kế hoạch tập trung triển khai các nhóm nhiệm vụ cụ thể: Ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan Nhà nước; Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp; Xây dựng, hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liêu chuyên ngành tạo nền tảng phát triển Chính quyền điện tử; Phát triển nguồn nhân lực; Phát triển hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông là chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch./.

Tin, ảnh: Trọng Phúc

Tin đã đăng