04:47 ICT Thứ bảy, 23/01/2021
English

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin

Thứ tư - 17/01/2018 10:09
DIC-Ngày 29/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 45/2017/TT-BTTTT Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin.

Theo đó, Viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin được chia thành 04 hạng (Hạng I, II, III, IV) tương ứng với các chức danh viên chức An toàn thông tin hạng I, II, III; Quản trị viên hệ thống hạng I, II, III, IV; Kiểm định viên công nghệ thông tin hạng I, II, III; Phát triển phần mềm hạng I, II, III, IV.

Thông tư này là căn cứ để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm quyết định bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức thuộc diện quản lý vào các chức danh nghề nghiệp tương ứng trong đơn vị sự nghiệp công lập theo thẩm quyền.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2018.

Trọng Phúc

Tin đã đăng