Điện Biên ban hành kế hoạch truyền thông về Xây dựng xã hội học tập đến năm 2030

Thứ hai - 21/02/2022 04:55
DIC - Ngày 15/02/2022, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Kế hoạch số 386/KH-UBND truyền thông về Xây dựng xã hội học tập đến năm 2030, nhằm triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tuyên truyền quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Kế hoạch Xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh đến các tầng lớp Nhân dân trong toàn tỉnh bằng nhiều hình thức truyền thông phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện của địa phương, như: Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông xã hội, hệ thống thông tin cơ sở, các cơ sở giáo dục và các phương thức khác.


Độc giả tìm hiểu thông tin qua sách báo tại Thư viện tỉnh.
Trên cơ sở đó, UBND tỉnh giao các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động tổ chức tuyên truyền, phổ biến về Xây dựng xã hội học tập của cơ quan đơn vị mình; thực hiện lồng ghép hoạt động truyền thông về xây dựng xã hội qua các đề án, kế hoạch, dự án, các chương trình mục tiêu, như: Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, giai đoạn 2021-2025; Đề án Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới; Chương trình mục tiêu Quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Đề án Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư; Đề án Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ...
Chủ động cung cấp thông tin về Xây dựng xã hội học tập do cơ quan, đơn vị, địa phương mình phụ trách cho các cơ quan báo chí để phục vụ công tác tuyên truyền.
Các cơ quan báo chí tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng chuyên mục thông tin, tuyên truyền về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Kế hoạch Xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh và kết quả xây dựng xã hội học tập; qua đó, vận động người dân học tập thường xuyên, suốt đời, tận dụng mọi cơ hội học tập để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần./.


 

Tác giả: Tin, ảnh: Trần Hà

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây