Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh

Thứ năm - 28/06/2018 03:01

Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh

DIC - Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 5-8-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; Chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM, nhất là Chỉ thị số 10- CT/TW, của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch, tập trung chỉ đạo, định hướng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền XDNTM đối với các cơ quan báo chí, các hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng, tuyên truyền trực quan, qua các tài liệu sách, ấn phẩm báo chí một cách sâu rộng, đồng thời tích cực phối hợp, huy động các cấp, các ngành cùng tham gia đã mạng lại hiệu tích cực, góp phần hoàn thành các chương trình, mục tiêu về XDNTM mà Tỉnh Điện Biên đã đề ra.
/uploads/news/2018_06/a2.jpg Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể xã Thanh Chăn, huyên Điện Biên kiểm tra chất lượng các công trình XDNTM trên địa bàn xã. Ban Tuyên giáo đã mở và duy trì chuyên đề “Xây dựng nông thôn mới” trong Bản tin Sinh hoạt Chi bộ, được phát hành hằng tháng. Năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 đã xuất bản 16 số với số lượng phát hành 48.000 bản (với 3.000 bản/số/tháng) và 3.000 bản sách Hỏi – Đáp về Chương trình, mục tiêu XDNTM tại Điện Biên, phát hành tới 650 tổ chức cơ sở đảng, với 2.680 chi bộ thuộc đảng bộ cơ sở. Nội dung tập trung tuyên truyền XDNTM là các văn bản mang tính chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các mô hình, điển hình trong XDNTM, nhất là việc phản ánh tập trung, có hiệu quả, nêu bật sự nỗ lực của các xã đặc thù và trách nhiệm của các sở, ban ngành và đơn vị giúp xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 708/QĐ-UBND, ngày 17-8-2017 của UBND tỉnh Điện Biên, doanh nghiệp kết nghĩa trong việc giúp đỡ các xã đặc thù hoàn thiện các tiêu chí XDNTM. Năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức định kỳ 16 hội nghị giao ban Báo chí, 16 hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh có nội dung tuyên truyền xây dựng nông thôn mới cho gần 2.240 lượt người nghe, nội dung chủ yếu là cung cấp thông tin, tài liệu XDNTM cho Thường trực cấp ủy, HĐND, UBND và lãnh đạo ban Tuyên giáo các Đảng bộ trực thuộc tỉnh, 50 đồng chí Báo cáo viên cấp tỉnh, các phóng viên báo chí, các cơ quan có ẩn phẩm báo chí và các cơ quan có Cổng/trang thông tin Điện tử. Ngoài ra, Ban còn tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo, Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh, Hội thi giảng viên LLCT giỏi, trong đó đưa nội dung tuyên truyền về XDNTM vào chương trình bồi dưỡng cho đội ngũ báo cáo viên cấp Tỉnh và đội ngũ cán bộ tuyên giáo cơ sở. Qua đó đã nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhằm cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, tạo nên sức lan tỏa, khích lệ động viên các tầng lớp nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới, hoàn thành thắng lợi mục tiêu Chương trình XDNTM trên địa bàn tỉnh. Đồng thời phê phán những tư tưởng trông chờ, ỷ lại, triển khai kém hiệu quả; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của cán bộ, người dân trong quá trình thực hiện Chương trình để cấp ủy, chính quyền có giải pháp tháo gỡ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo đã chỉ đạo và định hướng các cơ quan báo chí của tỉnh như: Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Tạp chí Văn nghệ Điện Biên xây dựng chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền triển khai, thực hiện Chương trình XDNTM trên địa bàn tỉnh như: công tác quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; triển khai, lồng ghép các chương trình dự án; xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân gắn với tuyên truyền biểu dương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước, XDNTM, trong các lĩnh vực công tác, hoạt động ở các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị. Phối hợp cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí Trung ương tuyên truyền quá trình triển khai thực hiện XDNTM trên địa bàn tỉnh. Nổi bật trong công tác tuyên truyền XDNTM là Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, đã thường xuyên duy trì chuyên mục “Xây dựng nông thôn mới” phát sóng đều đặn hằng tháng. Ngoài ra các chuyên mục khác, còn hỗ trợ đắc lực cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền XDNTM như các chuyên mục: "Xây dựng Đảng", "Đại biểu dân cử với cử tri", "Điện Biên làm theo lời Bác", "Dân tộc và phát triển", "Truyền hình thanh niên", "Tài nguyên và Môi trường", "Truyền hình cơ sở", "Nông thôn Điện Biên", "Tọa đàm và Trao đổi", "Đại đoàn kết"... đồng thời các Chuyên mục này còn thường xuyên có các phóng sự, tin, bài, phỏng vấn các nội dung xây dựng nông thôn mới. Năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã thực hiện tuyên truyền được gần 400 tin, bài, phóng sự trên các chuyên mục, với nội dung phản ánh công tác chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các địa phương và kết quả phát triển nông thôn mới của tỉnh. Hội Văn học nghệ thuật tỉnh khuyến khích, động viên hội viên sáng tác tranh, ảnh, thơ, truyện và các ca khúc về chủ đề xây dựng nông thôm mới của tỉnh. Tới nay, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh đã có 36 tác phẩm về XDNTM được đăng trên Tạp chí Điện Biên, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội trong quá trình triển khai thực hiện, động viên các tầng lớp nhân dân hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh đã góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và người dân, từ đó vận động, khuyến khích người dân tích cực, chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, làm cho bộ mặt nông thôn khởi sắc, cơ sở hạ tầng được nâng cấp; hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố; thu nhập và điều kiện sống của người dân được cải thiện và nâng cao. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM tỉnh Điện Biên, đến tháng 6/2018, toàn tỉnh đã có 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới hoàn thành 19/19 tiêu chí; 3 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới (15-18 tiêu chí); 10 xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí; 64 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí; 26 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Giai đoạn 2016 - 2018, tổng nguồn lực huy động thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới hơn 4.000 tỷ đồng; trong đó ngân sách Trung ương hơn 580 tỷ đồng, ngân sách địa phương gần 60 tỷ đồng, còn lại là các nguồn vốn lồng ghép, vốn tín dụng, huy động từ doanh nghiệp, cộng đồng dân cư… Định hướng đến năm 2020, tỉnh Điện Biên phấn đấu có 35/116 xã đạt chuẩn nông thôn mới, không còn xã đạt dưới 8 tiêu chí nông thôn mới. Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương, các cơ quan báo chí thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tuyên truyền cho “dân biết, dân đóng góp, dân làm, dân kiểm tra”. Đồng thời, “phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực” để XDNTM, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, hoàn thành thắng lợi các Chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM trên địa bàn tỉnh đến năm 2020./.

Tác giả: Bài, ảnh: Khánh Toàn-Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây