19:32 ICT Thứ năm, 05/08/2021
English

Sở TT&TT: Ban hành Kế hoạch tăng cường công tác Dân vận năm 2018

Thứ năm - 05/07/2018 07:52
DIC - Ngày 3/7/2018, thực hiện "Năm dân vận chính quyền" Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 695/KH-STTTT về tăng cường công tác Dân vận năm 2018
Năm 2018, Kế hoạch tập trung thực hiện một số nội dung: Tổ chức tuyên truyền, quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác Dân vận;tăng cường, đổi mới công tác Dân vận; thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân.

 Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Thực hiện dân chủ trong công tác chỉ đạo điều hành, công tác quản lý điều hành của cơ quan. Quan tâm giải quyết những công việc liên quan quyền lợi, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân; nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân theo phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân; nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”...góp phần xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Kiều Trang

Tin đã đăng