Nhận thức đúng và đầy đủ vai trò, vị trí của hoạt động xuất bản

Thứ ba - 19/01/2021 21:54
Những năm qua, cùng với báo chí, hoạt động xuất bản cũng là một vũ khí sắc bén, hiệu quả trong công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đáp ứng thiết thực nhu cầu văn hóa đọc và nâng cao dân trí của người dân; đồng thời góp phần đấu tranh làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.
Hiện trên tỉnh Điện Biên hiện có 05 đơn vị đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm, tài liệu không kinh doanh; 50 cơ sở in nhỏ lẻ (chủ yếu là in thủ công với hình thức in laze, in lưới; photocopy, in quảng cáo); 05 công ty phát hành sách phục vụ nhu cầu của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Trung bình mỗi năm, Sở TT&TT thẩm định và cấp từ 50 - 56 Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, số lượng in và phát hành khoảng hơn 130.000 bản/năm gồm (sách, tờ rơi, áp phích). Các ấn phẩm chủ yếu thông tin tuyên truyền hướng dẫn về kiến thức chuyên ngành; tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phổ biến các văn bản pháp quy, tài liệu giới thiệu tiềm năng thế mạnh của tỉnh; tuyên truyền hoạt động của các cơ quan, đơn vị, kỷ niệm những ngày lễ lớn, quảng bá du lịch.... Sản lượng trang in bình quân đạt hơn 600 triệu trang in/năm, doanh thu từ hoạt động in bình quân đạt gần 10 tỷ đồng/năm; hoạt động phát hành đạt trên 15 tỷ đồng/năm. Có thể nói, thông qua hoạt động xuất bản các xuất bản phẩm, các ấn phẩm báo, tạp chí được kịp thời chuyển tới tay người đọc; tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng năng suất lao động, từng bước nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần, chống lại mọi thủ đoạn âm mưu diễn biến hòa bình, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn vùng dân tộc và miền núi. Hoạt động xuất bản, in, phát hành của tỉnh đã và đang có những đóng góp cho ngân sách địa phương. Để hoạt động xuất bản, in, phát hành trên địa bàn tỉnh đi đúng hướng, hoạt động đúng pháp luật, phục vụ đắc lực cho công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương, Sở TT&TT luôn chú trọng tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, kết hợp với tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về quyền và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xuất bản, in, phát hành theo quy định của pháp luật thông qua hội nghị tập huấn, ban hành văn bản hướng dẫn; đồng thời, triển khai các kế hoạch thanh, kiểm tra hằng năm đã góp phần giúp các đơn vị, doanh nghiệp chấn chỉnh sai phạm, rút kinh nghiệm và có những biện pháp khắc phục kịp thời. Việc cấp giấy phép liên quan đến lĩnh vực xuất bản cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy trình, quy định. Các thủ tục hành chính liên quan đến công tác in ấn, xuất bản, phát hành xuất bản phẩm được đăng tải công khai tại mục Dịch vụ hành chính công mức độ 3 trên website của Sở và niêm yết công khai tại Bộ phận một cửa nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức và cá nhân đến liên hệ công tác, thực hiện các thủ tục hành chính. Do làm tốt công tác tuyên truyền, các văn bản được triển khai kịp thời, việc cấp giấy phép đảm bảo đúng quy định, công tác thanh, kiểm tra được thực hiện thường xuyên nên trong những năm qua hoạt động về xuất bản, in, phát hành trên địa bàn tỉnh không có vi phạm quy định pháp luật. Để tiếp tục phát huy vai trò của hoạt động xuất bản, in và phát hành, thời gian tới, Ngành TT&TT tỉnh đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp, như: tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 42 - CT/TW ngày 25/8/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) về "Nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản"; nhận thức đúng và đầy đủ vai trò, vị trí của hoạt động xuất bản, cũng như công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động xuất bản trong tình hình hiện nay; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động xuất bản, in và phát hành, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần nâng cao chất lượng toàn diện hoạt động xuất bản của tỉnh. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các văn bản pháp luật về báo chí, xuất bản; tập huấn, đào tạo cán bộ làm công tác quản lý xuất bản và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xuất bản trên địa bàn tỉnh./.

Tác giả: Tin: Kim Thu

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây