Điện Biên ban hành Quy định mức chi trả thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu; thù lao thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn

Thứ sáu - 05/03/2021 03:36

Điện Biên ban hành Quy định mức chi trả thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu; thù lao thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn

Ngày 26/02/2021 vừa qua, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND quy định mức chi trả thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu; thù lao thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Thời điểm áp dụng quyết định từ ngày 01/01/2021.
/uploads/news/2021_03/z2362776991542_898772289d933355a4e1e24ca5c1e182.jpg Các ấn phẩm báo chí in do Sở Thông tin và Truyền thông kiển tra lưu chiểu. Ảnh: Hà Thanh. Đối tượng áp dụng là công chức được giao nhiệm vụ thường xuyên đọc, nghe, xem báo chí lưu chiểu thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; cộng tác viên (người được Sở Thông tin và Truyền thông ký hợp đồng); thành viên Hội đồng thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu do cấp có thẩm quyền thành lập; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Nguyên tắc và mức chi trả: Đối với công chức được giao nhiệm vụ thường xuyên đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu, sau khi hoàn thành định mức được giao mới được hưởng thù lao đọc, nghe, xem, thẩm định báo chí lưu chiểu. Đối với cộng tác viên đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu được Sở Thông tin và Truyền thông ký hợp đồng được áp dụng mức chi trả thù lao như đối với công chức; mức chi trả là: 120.000 đồng (01 ngày)/định mức tin, bài theo ngày. Mức chi thù lao thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu: 400.000 đồng/vấn đề/văn bản tham gia ý kiến (tối đa 03 ý kiến/01 vấn đề). Mức chi tổ chức Họp hội đồng thẩm định: Người chủ trì 150.000 đồng/người/cuộc họp; thành viên tham dự: 100.000 đồng/người/cuộc họp. Hằng năm, căn cứ định mức đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông lập dự toán ngân sách gửi Sở Tài chính xem xét, tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền quyết định./.

Tác giả: Tin: Trần Hà

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây