07:35 ICT Thứ bảy, 24/07/2021
English

Công bố 02 danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

Thứ năm - 11/03/2021 10:52
DIC - Ngày 05/3/2021 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 263/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.
Theo đó, 02 danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực báo chí gồm: Cấp giấy phép xuất bản bản tin và thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và bãi bỏ các thủ tục hành trong lĩnh vực báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông đã công bố tại Quyết định số 1250/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên.

Tin: Trần Hà

Tin đã đăng