09:45 ICT Thứ ba, 21/05/2019
English

Thống kê số thuê bao điện thoại tỉnh Điện Biên quý IV năm 2016

Thứ tư - 08/11/2017 14:30
SỐ THUÊ BAO INTERNET
Kỳ báo cáo: Quý IV năm 2016
 
Stt Huyện/Thị xã/Thành phố Mã số Tổng số Trong đó:
Thuê bao băng thông rộng Thuê bao internet trực tiếp Thuê bao internet gián tiếp
XDSL FTTH CATV
A B C 1 2 3 4 5 6
1 Tổng số thuê bao phát triển mới trong kỳ báo cáo 01 1,888 -886 1,476      
  Chia theo huyện/thị xã/thành phố              
  Thành phố Điện Biên Phủ 094 988 -392 200      
  Thị xã Mường Lay 095 180 0 300      
  Huyện Mường Nhé 096 315 6 300      
  Huyện Mường Chà 097 -123 0 0      
  Huyện Tủa Chùa 098 -9 0 100      
  Huyện Tuần Giáo 099 -105 -100 100      
  Huyện Điện Biên 100 343 -400 100      
  Huyện Điện Biên Đông 101 248 0 276      
  Huyện Mường Ảng 102 -52 0 0      
  Huyện Nậm Pồ 103 103 0 100      
2 Tổng số thuê bao có đến cuối kỳ báo cáo 02 17,207 5,993 11,214      
  Chia theo huyện/thị xã/thành phố              
  Thành phố Điện Biên Phủ 094 7,124 1,827 5,297      
  Thị xã Mường Lay 095 764 227 537      
  Huyện Mường Nhé 096 1,057 472 585      
  Huyện Mường Chà 097 651 226 425      
  Huyện Tủa Chùa 098 762 342 420      
  Huyện Tuần Giáo 099 1,310 548 762      
  Huyện Điện Biên 100 3,234 1,340 1,894      
  Huyện Điện Biên Đông 101 795 251 544      
  Huyện Mường Ảng 102 775 321 454      
  Huyện Nậm Pồ 103 735 439 296      

Tin đã đăng