21:47 ICT Thứ ba, 21/05/2019
English

Thống kê hạ tầng nhân lực và trang thiết bị của hoạt động bưu chính viễn thông tỉnh Điện Biên năm 2015

Thứ ba - 10/05/2016 10:51

HẠ TẦNG NHÂN LỰC VÀ TRANG THIẾT BỊ CỦA HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
Kỳ báo cáo: Năm 2015


Stt Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Số tăng trong năm Số giảm trong năm Số có đến cuối kỳ báo cáo
A B C 1 2 3
I Hạ tầng, nhân lực và trang thiết bị        
1 Tổng số điểm giao dịch có người phục vụ Điểm     117
  Chia ra        
  Số lượng bưu cục Điểm     15
  Số lượng điểm Bưu điện văn hoá xã Điểm     92
  Số lượng đại lý bưu chính, chuyển phát Điểm      
2 Số lượng thùng thư công cộng độc lập Thùng thư     27
3 Số lượng thuê bao hộp thư bưu chính Thuê bao      
4 Số lượng ô tô vận chuyển chuyên dụng Ô tô     11
5 Số lượng xe máy vận chuyển chuyên dụng Xe máy      
6 Số lượng phương tiện vận chuyển chuyên dụng loại khác (ghi cụ thể)     2
  + 01 tuyến đường thư cấp 2 do xe xã hội vận chuyển        
7 Tổng số lao động Người 1   151
II Hoạt động viễn thông        
1 Tổng số thuê bao điện thoại cố định hữu tuyến Thuê bao   1,773 11,175
2 Tổng số thuê bao điện thoại cố định vô tuyến   1,488 3,382
3 Tổng số thuê bao điện thoại di động trả sau 945   21,591
4 Tổng số điểm giao dịch (đại lý) thông tin di động Đại lý 186   1,384
5 Tổng số trạm phủ sóng thông tin di động (BTS) Trạm 134   921
6 Tổng số trạm điều khiển thông tin di động (BSC)      
7 Danh sách các doanh nghiệp Internet cung cấp dịch vụ trên địa bàn và thực hiện báo cáo kỳ này 1. Viễn thông Điện Biên
2. Chi nhánh Viễn thông Viettel Điện Biên
3. Chi nhánh FPT Điện Biên

  
 

Tin đã đăng