Video

Hội nghị thắm tình Hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào
Hội nghị thắm tình Hữu nghị đặc biệt...
Sở TTTT Điện Biên: Tập huấn chương trình...
Biên giới Việt Nam - Lào nghĩa tình anh...
Biên giới Việt Nam - Lào nghĩa tình anh...
Biên giới Việt Nam - Lào nghĩa tình anh...

Liên kết Website

Website thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ
Thủ tục hành chính cấp Quốc gia Sở Thông tin và Truyền thông
Thể lệ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 năm 2019
tuyên truyền asean
VTCI Chương trình viễn thông công ích 2016-2020
Văn phòng thư điện tử eOffice
Số hóa truyền hình mặt đất
Chính phủ Việt Nam
Công báo

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập:

9669298

Trang nhất » Tin Tức » Tin tổng hợp

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII: 5 bài học kinh nghiệm

Thứ tư - 07/10/2015 17:05
DIC-Qua 5 năm, mặc dù trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, song cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ tỉnh và đạt được những kết quả tích cực.
Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2010-2015

Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2010-2015

     Đa số các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội XII đề ra. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng và phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo định hướng. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư. Văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực. Các vấn đề xã hội bức xúc được chỉ đạo giải quyết có kết quả, nhất là chương trình xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Đời sống của nhân dân được nâng lên. Chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh giữ vững; quan hệ đối ngoại mở rộng; khối đoàn kết các dân tộc được tăng cường. Cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm có chuyển biến tiến bộ. Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt kết quả quan trọng ở các nội dung và nhiệm vụ.

     Tuy nhiên, Điện Biên vẫn là tỉnh nghèo, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, chưa vững chắc; Kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội thiếu đồng bộ; Văn hóa, xã hội có mặt chuyển biến chậm. Kết quả xoá đói giảm nghèo chưa bền vững, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao; Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng có mặt chưa đáp ứng so với yêu cầu; hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền có nơi còn yếu kém; hoạt động của MTTQ và các đoàn thể quần chúng một số nơi hiệu quả chưa rõ nét; trình độ, năng lực của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng so với yêu cầu, nhiệm vụ…

     Nhìn lại 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ tỉnh, từ những thành tựu cũng như những hạn chế, khuyết điểm, báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XII rút ra một số bài học sau:

     Một là, nghiêm túc quán triệt và vận dụng sáng tạo chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước để cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách của tỉnh, phù hợp với thực tiễn địa phương và nguyện vọng, niềm tin của nhân dân các dân tộc. Xây dựng, ban hành các nghị quyết, chủ trương phải gắn với điều kiện thực tiễn để tổ chức thực hiện hiệu quả.

     Hai là, giữ vững đoàn kết, tăng cường dân chủ, trách nhiệm, ý thức nêu gương của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu và cán bộ đảng viên, kết hợp chặt chẽ với tập hợp, tổ chức và phát huy sức mạnh của nhân dân các dân tộc để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Phát huy nội lực, tận dụng khai thác thế mạnh của địa phương; đồng thời, tranh thủ ngoại lực đầu tư phát triển. Từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút đầu tư phát triển từ bên ngoài.

     Ba là, thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp, vai trò tuyên truyền, tập hợp vận động quần chúng của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; nâng cao chất lượng tham mưu của các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

     Bốn là, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực thực tiễn và tâm huyết, trách nhiệm. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cùng với đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện phân công, phân cấp phù hợp, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến, đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm.

     Năm là, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, toàn diện, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng của tỉnh và các đơn vị đứng chân trên địa bàn để nắm, dự báo đúng tình hình, không để đột xuất xấu, bất ngờ xảy ra. Thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại của Đảng.

Thanh Nam (tổng hợp)

Xem tiếp...

Tin đã đăng