18:37 ICT Thứ sáu, 23/08/2019
English

Tuyên truyền thông tin về cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 47 năm 2018

Thứ tư - 15/11/2017 16:38
Thể lệ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 (2019); Công văn số 1185/STTTT-BCVT, ngày 07/11/2018 V/v triển khai cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 48 (năm 2019) trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Xem chi tiết tại đây.

Thể lệ cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 47 năm 2018. Xem chi tiết tại đây

Triển khai cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 47 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Xem chi tiết tại đây