09:46 ICT Thứ năm, 04/03/2021
English
Mã số định danh cá nhân là cơ sở để xây dựng các loại giấy tờ trong một thẻ công dân (ảnh mih họa: Internet)

Đầu tư Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo hướng đồng bộ, không dàn trải

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan có liên quan rà soát, hoàn thiện Dự án khả thi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo hướng đầu tư đồng bộ, hiệu quả, không dàn trải và đúng tiến độ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.


Các tin khác