03:47 ICT Chủ nhật, 24/02/2019
English

Ứng dụng CNTT trong chỉ đạo điều hành ở huyện Tủa Chùa

Thứ sáu - 02/06/2017 07:46
Xác định ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần đẩy mạnh. Thời gian qua, UBND huyện Tủa Chùa đã tích cực chỉ đạo các cơ quan thuộc UBND huyện, xã, thị trấn đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Cán bộ CCVC huyện Tủa Chùa ứng dụng CNTT trong thực hiện nhiệm vụ.

Ứng dụng CNTT đòi hỏi phải có nhân lực, vật lực phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng yêu cầu đổi mới và nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Do đó, việc quan tâm phát triển nhân lực là yếu tố hàng đầu cùng với các giải pháp cụ thể để thúc đẩy sự phát triển về kỹ năng sử dụng cũng như các tính năng ứng dụng CNTT trong từng công việc. Nâng cao nhận thức, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ CCVC về tầm quan trọng, tính hữu ích của CNTT trong giải quyết công việc, thực hiện nhiệm vụ. Từ đó để cán bộ nghiên cứu nâng cao trình độ tin học, các kỹ năng sử dụng CNTT và các trang thiết bị viễn thông, CNTT nhằm đáp ứng yêu cầu của công việc trong giai đoạn mới.

Là huyện miền núi, Tủa Chùa có 11 xã, 01 thị trấn, mật độ dân cư phân bố không đồng đều, nên huyện Tủa Chùa luôn xác định ứng dụng CNTT có vai trò quan trọng trong chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương. Hằng năm, UBND huyện Tủa Chùa đều xây dựng kế hoạch thực hiện, bố trí nguồn ngân sách cho nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, tập huấn, ứng dụng CNTT; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện ứng dụng CNTT của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức.

Hiện tại các phòng ban chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp huyện có 5 máy chủ, 180 máy trạm và 40 máy tính xách tay, 106 máy in, 16 máy phô tô và 5 máy chiếu phục vụ công tác chuyên môn. Tỷ lệ máy tính/cán bộ CCVC trong các cơ quan Nhà nước là 99,5%. 100% các cơ quan Nhà nước có mạng LAN, kết nối Internet băng thông rộng. Ứng dụng CNTT trong nội bộ các cơ quan Nhà nước đã được triển khai và phát huy có hiệu quả như: Ứng dụng các phần mềm quản lý hồ sơ công việc; phần mềm chuyên ngành như: Phần mềm quản lý tài sản công (Phòng Tài chính - Kế hoạch), phần mềm quản lý người có công (Phòng LĐ-TB và XH), phần mềm quản lý cán bộ công chức (Phòng Nội vụ). 95% CBCC, VC cấp huyện, 50% cấp xã thường xuyên sử dụng thư điện tử trong công việc.

 Bên cạnh đó, phần mềm một cửa liên thông đã và đang hoạt động hiệu quả và được sử dụng tại bộ phận một cửa của UBND huyện, tập trung chủ yếu ở lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Trong năm 2016, đã tiếp nhận 380 hồ sơ và đã giải quyết dứt điểm, đúng hạn, không để tình trạng tồn đọng; trang thông tin điện tử của huyện đã được xây dựng và cấp phép và đưa vào sử dụng năm 2016 là nơi cung cấp các thông tin chính thống của huyện, bao gồm các tin tức, sự kiện, các vấn đề liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của huyện. Qua các hệ thống trên đã góp phần trong việc trao đổi, tra cứu thông tin tổng thể trên nhiều lĩnh vực, giảm thiểu chi phí hành chính nâng cao khả năng ứng dụng CNTT cho CBCC, VC đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin giữa chính quyền và người dân.

Năm 2017, UBND huyện Tủa Chùa ưu tiên đẩy mạnh việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân, tổ chức, doanh nghiệp ứng dụng CNTT trong giải quyết thủ tục hành chính; đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật phục vụ ứng dụng CNTT; sử dụng thường xuyên hệ thống thư điện tử trong công việc giữa các phòng ban, cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn trong toàn huyện. Tiếp tục nâng cao kỹ năng sử dụng phần mềm Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc tới UBND các xã, thị trấn; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT tại bộ phận một cửa; triển khai ứng dụng các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin. Phấn đấu 97% cán bộ công chức cấp huyện và 65% cán bộ công chức cấp xã thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc; 80% văn bản, tài liệu được trao đổi giữa các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện cũng như với các cơ quan, ban ngành tỉnh dưới dạng điện tử (trừ tài liệu mật theo quy định). Nâng cấp hệ thống mạng Internet; đầu tư thêm máy tính, máy văn phòng nâng tỷ lệ máy tính/cán bộ công chức đạt 100%.

Có thể khẳng định, việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện đã tạo chuyển biến đáng kể về phương pháp làm việc của cán bộ CCVC trong huyện; thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo, tăng cường năng lực phục vụ người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của huyện nói chung và phát triển lĩnh vực CNTT nói riêng./.

Lê Hùng

Tin đã đăng