03:46 ICT Chủ nhật, 24/02/2019
English

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại

Thứ năm - 25/05/2017 08:24
DIC - Là địa bàn có vị trí chiến lược về quốc phòng - an ninh và đối ngoại, những năm qua, tỉnh Điện Biên đã quan tâm triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại bằng nhiều hình thức; phát huy vai trò, khả năng của các phương tiện thông tin đại chúng trong công tác thông tin đối ngoại. Qua đó, quảng bá hình ảnh đất và người Điện Biên tới bạn bè trong nước và Quốc tế; thu hút các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ chủ quyền biên giới Quốc gia.


Đồng chí Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện một số ngành khảo sát vị trí 
lắp đặt cụm Thông tin đối ngoại tại cửa khẩu Quốc tế Tây Trang - Điện Biên.
 
Với đường biên giới dài 360km giáp Lào và 40,861km giáp Trung Quốc, có 29 xã biên giới, công tác thông tin đối ngoại được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh quan tâm, chú trọng. Thực hiện quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về thông tin đối ngoại, nhất là các nhóm nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Kết luận 16-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và Chỉ thị 26-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về công tác thông tin đối ngoại; các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh luôn xác định, thông tin đối ngoại là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, gắn với nhiệm vụ, chức năng cụ thể của đơn vị, địa phương mình. Những quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác thông tin đối ngoại được các cấp, các ngành cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị. Tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, thực hiện nhiệm vụ tham mưu chỉ đạo, định hướng và hướng dẫn triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại; kết hợp hài hòa ngoại giao chính trị, kinh tế, văn hóa và ngoại giao nhân dân nhằm thực hiện có hiệu quả chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Công tác thông tin, tuyên truyền về thông tin đối ngoại được các phương tiện thông tin đại chúng tích cực triển khai thực hiện. Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh - Truyền hình (PTTH) tỉnh và các cơ quan có ấn phẩm báo chí, các trang thông tin điện tử trong tỉnh xây dựng và duy trì hiệu quả các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, những thành tựu trong công cuộc đổi mới của đất nước, của tỉnh; đồng thời, quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, cơ hội hợp tác và đầu tư của tỉnh, về văn hóa, truyền thống, lịch sử, con người Điện Biên... Từ năm 2011-2016, Đài PTTH tỉnh đã thực hiện 260 tác phẩm bằng tiếng Việt, Thái, Mông có nội dung về thông tin đối ngoại; thực hiện 60 chuyên mục vì chủ quyền an ninh biên giới; Báo Điện Biên Phủ có hơn 1.000 tác phẩm tuyên truyền thông tin đối ngoại đăng tải trên các ấn phẩm. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh của tỉnh đến với bạn bè trong nước và Quốc tế, thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển thương mại và du lịch. Bên cạnh đó, với địa bàn các xã biên giới, các lực lượng, địa phương thường xuyên quan tâm chỉ đạo tuyên truyền, vận động giáo dục quần chúng nhân dân, nhất là nhân dân khu vực biên giới nhận thức đúng vai trò, ý nghĩa của công tác thông tin đối ngoại, nhằm thực hiện tốt Luật Biên giới quốc gia, Nghị định thư về phân giới cắm mốc, Hiệp định về quy chế quản lý biên giới đất liền.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh, thường xuyên nâng cao chất lượng, hiệu quả đội ngũ báo cáo viên các cấp, kịp thời cung cấp thông tin về tình hình trong nước, quốc tế, thành tựu của đất nước, của tỉnh làm tài liệu tuyên truyền về công tác thông tin đối ngoại. Sở Thông tin và Truyền thông - cơ quan quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại phối hợp xây dựng các phóng sự tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Điện Biên phát sóng trên các kênh truyền hình đối ngoại VTC10, VTC1; xuất bản ấn phẩm Thông tin đối ngoại bằng song ngữ Việt - Anh phát hành trên địa bàn tỉnh và cả nước; xây dựng chuyên mục thông tin đối ngoại trên trang thông tin điện tử của Sở, cập nhật tin, bài về hoạt động đối ngoại, cung cấp thông tin, quảng bá hình ảnh của tỉnh Điện Biện trên mạng Internet. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã biên soạn và phát hành 10 loại ấn phẩm giới thiệu, quảng bá du lịch Điện Biên; duy trì quầy thông tin và hỗ trợ du khách trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, tham gia các hoạt động xúc tiến, quảng bá về du lịch Điện Biên. Sở Kế hoạch và Đầu tư xuất bản tài liệu song ngữ Việt - Anh giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư tại Điện Biên…

Bên cạnh việc đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền, hoạt động thông tin đối ngoại còn được các cơ quan, đơn vị thực hiện thông qua các hoạt động hợp tác thương mại, xúc tiến thương mại và đầu tư, tham gia hội thảo, hội chợ quốc tế,... thông tin kịp thời về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, quảng bá, giới thiệu tiềm năng thế mạnh và các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, kinh doanh của tỉnh tới bạn bè trong và ngoài nước. Hình ảnh đất và con người Điện Biên cũng được giới thiệu thông qua việc đón tiếp các đoàn khách nước ngoài đến thăm, làm việc tại tỉnh và việc quản lý, hướng dẫn đoàn phóng viên báo chí nước ngoài tới Điện Biên tham quan, khai thác tư liệu phục vụ việc triển khai các chương trình, dự án tại tỉnh. 5 năm qua, đã có 1.138 đoàn với 8.707 lượt khách nước ngoài và 26 đoàn với 153 phóng viên báo chí nước ngoài tới Điện Biên tham quan và làm việc.

Là tỉnh có đường biên giới dài, tiếp giáp 2 quốc gia, do đó, lực lượng vũ trang gồm công an, quân sự, biên phòng thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của tỉnh, các huyện biên giới và lực lượng bảo vệ biên giới các nước láng giềng làm tốt công tác trao đổi thông tin, tuyên truyền đối ngoại. Đã tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện ký cam kết tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới và an ninh trật tự ở 4 huyện, 29 xã, 346 bản khu vực biên giới. Tổ chức các đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công trấn áp các loại tội phạm trên tuyến biên giới; tổ chức hội đàm, giao lưu văn nghệ với lực lượng chức năng và địa phương các tỉnh Bắc Lào, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Bằng những hoạt động thông tin đối ngoại cụ thể, thiết thực, phù hợp trong thời gian qua, hình ảnh về Điện Biên được quảng bá rộng rãi, góp phần thu hút nguồn lực xã hội vào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh. Nhiều tổ chức quốc tế đã quan tâm viện trợ, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh, tập trung hỗ trợ phát triển giáo dục, cải thiện mức sống, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Mới đây, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 189/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng nhà máy chế biến tinh bột sắn tại xã Hẹ Muông, huyện Điện Biên với số vốn đầu tư hơn 70 tỷ đồng, trong đó 90% vốn của nhà đầu tư nước ngoài.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại thời gian tới, tỉnh Điện Biên xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thông tin đối ngoại nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Tập trung tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, nhất là nhân dân khu vực biên giới nắm vững và thực hiện nghiêm các quy định về chủ quyền biên giới, lãnh thổ; khích lệ nhân dân xây dựng phát triển kinh tế gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh về truyền thống lịch sử, văn hóa, tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế, du lịch, thành tựu của tỉnh, của đất nước; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền quan điểm của Việt Nam với các nước láng giềng về đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ của đất nước; tranh thủ sự ủng hộ của dư luận quốc tế đối với Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Cùng với đó, nâng cao hiệu quả đấu tranh, phản bác chống thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực cơ hội, thù địch, nhất là các vấn đề liên quan đến chủ quyền quốc gia, biên giới, lãnh thổ, dân tộc, tôn giáo... Tăng cường nghiên cứu, dự báo tình hình; phát huy tối đa vai trò của các lực lượng, phương tiện thông tin đại chúng phục vụ công tác thông tin đối ngoại. Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về hoạt động thông tin đối ngoại; định hướng thông tin tuyên truyền đối ngoại cho cơ quan báo chí, tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động thông tin đối ngoại thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, góp phần ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương./.

Anh Huy

Tin đã đăng