07:55 ICT Thứ hai, 27/09/2021
English

Hoạt động cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Thứ năm - 23/05/2019 11:07
HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG
 
I. Các văn bản quy định chính
1. Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về Quản lý, cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
Số hiệu 72/2013/NĐ-CP
Trích yếu nội dung Nghị định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
Ngày ban hành 15/07/2013
Ngày có hiệu lực 01/09/2013
Hình thức văn bản Nghị định
Cơ quan ban hành Chính phủ
Tải về 72/2013/NĐ-CP
 
2. Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.
Số hiệu 174/2013/NĐ-CP
Trích yếu nội dung Nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.
Ngày ban hành 13/11/2013
Ngày có hiệu lực 15/01/2014
Hình thức văn bản Nghị định
Cơ quan ban hành Chính phủ
Tải về 174/2013/NĐ-CP
 
3. Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
Số hiệu 27/2018/NĐ-CP
Trích yếu nội dung Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
Ngày ban hành 01/3/2018
Ngày có hiệu lực 15/4/2018
Hình thức văn bản Nghị định
Cơ quan ban hành Chính phủ
Tải về 27/2018/NĐ-CP
 
4. Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 17/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Số hiệu 32/2014/QĐ-UBND
Trích yếu nội dung Quyết định ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về quản lý điểm truy cập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Ngày ban hành 17/11/2014
Ngày có hiệu lực 27/11/2014
Hình thức văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Điện Biên
Tải về 32/2014/QĐ-UBND
 
II. Danh sách điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng được cấp và bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động. Xem chi tiết tại đây
 
III. Trò chơi trực tuyến đã được phê duyệt nội dung, kịch bản
Danh sách các trò chơi trực tuyến đã được phê duyệt nội dung, kịch bản được cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ:
https://www.mic.gov.vn/Pages/ChuyenMuc/1503/1/Linh-vuc-Bao-chi.html