09:43 ICT Thứ hai, 18/02/2019
English

Trang nhất » video

Danh mục video

CTMTQG: Đưa thông tin về cơ sở (5 video) (7472 lượt xem)
Ong chia đàn tự nhiên và biện pháp phòng chống [ Đã xem: 840]
Kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa loa kèn chịu nhiệt [ Đã xem: 908]
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara [ Đã xem: 4035]
Kỹ Thuật trồng súp lơ [ Đã xem: 1103]
Kỹ thuật nuôi trâu làm việc [ Đã xem: 752]

Chương trình mục tiêu quốc gia (2 video) (4804 lượt xem)
Chương trình mục tiêu Quốc gia: "Đưa thông tin về cơ sở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo" ( Phần 1) [ Đã xem: 550]
Chương trình mục tiêu Quốc gia: "Đưa thông tin về cơ sở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo" ( Phần 2) [ Đã xem: 575]

Chương trình thông tin đối ngoại (6 video) (3708 lượt xem)
Bản sắc văn hoá Điện Biên [ Đã xem: 393]
Diện mạo mới Mường Nhé [ Đã xem: 359]
Đường biên giới trong trái tim người dân [ Đã xem: 354]
Tiềm năng du lịch Điện Biên [ Đã xem: 436]
Sức sống mới Điện Biên [ Đã xem: 679]
Điện Biên hôm nay [ Đã xem: 1046]

Phòng chống ma túy năm 2015 (4 video) (2602 lượt xem)
Phòng chống ma túy năm 2015 [ Đã xem: 749]
Bộ đội biên phòng Điện Biên trên mặt trận phòng chống Ma túy [ Đã xem: 571]
Công an Mường Ảng đẩy mạnh đấu tranh với tội phạm ma tuý [ Đã xem: 509]
Mường Lay đấu tranh với tệ nạn ma tuý [ Đã xem: 455]

Triển lãm Trường Sa, Hoàng Sa (2 video) (1290 lượt xem)
Sống dậy tình yêu biển đảo [ Đã xem: 436]
Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam [ Đã xem: 468]

Phim tư liệu Truyện Kiều trong cõi trăm năm [ Đã xem: 527]

Hội thảo Hoàng Sa-Trường Sa (5 video) (2233 lượt xem)
Hội thảo Hoàng Sa-Trường Sa: Sự thật lịch sử 01 - Tiếng Anh [ Đã xem: 391]
Hội thảo Hoàng Sa-Trường Sa: Sự thật lịch sử 02 - Tiếng Anh [ Đã xem: 394]
Hội thảo Hoàng Sa-Trường Sa: Sự thật lịch sử 03 - Tiếng Anh [ Đã xem: 287]
Hội thảo Hoàng Sa-Trường Sa: Sự thật lịch sử 04 [ Đã xem: 355]
Hội thảo Hoàng Sa-Trường Sa: Sự thật lịch sử 05 [ Đã xem: 335]

Hoàng Sa - Trường Sa (32 video) (16362 lượt xem)
Hoàng Sa-Trường Sa nơi ghi dấu hồn thiêng đất việt - Tiếng Anh (Tập 1 phần 1) [ Đã xem: 654]
Hoàng Sa-Trường Sa nơi ghi dấu hồn thiêng đất việt - Tiếng Anh (Tập 1 phần 2) [ Đã xem: 268]
Hoàng Sa-Trường Sa nơi ghi dấu hồn thiêng đất việt - Tiếng Pháp (Tập 1 phần 1) [ Đã xem: 346]
Hoàng Sa-Trường Sa nơi ghi dấu hồn thiêng đất việt - Tiếng Pháp (Tập 1 phần 2) [ Đã xem: 341]
Hoàng Sa-Trường Sa nơi ghi dấu hồn thiêng đất việt - Tiếng Trung (Tập 1 phần 1) [ Đã xem: 327]
Hoàng Sa-Trường Sa nơi ghi dấu hồn thiêng đất việt - Tiếng Trung (Tập 1 phần 2) [ Đã xem: 300]
Hoàng Sa-Trường Sa nơi ghi dấu hồn thiêng đất việt - Tiếng Việt (Tập 1 phần 1) [ Đã xem: 318]
Hoàng Sa-Trường Sa nơi ghi dấu hồn thiêng đất việt - Tiếng Việt (Tập 1 phần 2) [ Đã xem: 280]
Hoàng Sa-Trường Sa nơi ghi dấu hồn thiêng đất việt - Tiếng Anh (Tập 2 phần 1) [ Đã xem: 307]
Hoàng Sa-Trường Sa nơi ghi dấu hồn thiêng đất việt - Tiếng Anh (Tập 2 phần 2) [ Đã xem: 351]
Hoàng Sa-Trường Sa nơi ghi dấu hồn thiêng đất việt - Tiếng Pháp (Tập 2 phần 1) [ Đã xem: 306]
Hoàng Sa-Trường Sa nơi ghi dấu hồn thiêng đất việt - Tiếng Pháp (Tập 2 phần 2) [ Đã xem: 295]
Hoàng Sa-Trường Sa nơi ghi dấu hồn thiêng đất việt - Tiếng Trung (Tập 2 phần 1) [ Đã xem: 326]
Hoàng Sa-Trường Sa nơi ghi dấu hồn thiêng đất việt - Tiếng Trung (Tập 2 phần 2) [ Đã xem: 335]
Hoàng Sa-Trường Sa nơi ghi dấu hồn thiêng đất việt - Tiếng Việt (Tập 2 phần 1) [ Đã xem: 249]
Hoàng Sa-Trường Sa nơi ghi dấu hồn thiêng đất việt - Tiếng Việt (Tập 2 phần 2) [ Đã xem: 283]
Hoàng Sa-Trường Sa nơi ghi dấu hồn thiêng đất việt - Tiếng Anh (Tập 3 phần 1) [ Đã xem: 276]
Hoàng Sa-Trường Sa nơi ghi dấu hồn thiêng đất việt - Tiếng Anh (Tập 3 phần 2) [ Đã xem: 311]
Hoàng Sa-Trường Sa nơi ghi dấu hồn thiêng đất việt - Tiếng Pháp (Tập 3 phần 1) [ Đã xem: 327]
Hoàng Sa-Trường Sa nơi ghi dấu hồn thiêng đất việt - Tiếng Pháp (Tập 3 phần 2) [ Đã xem: 322]
Hoàng Sa-Trường Sa nơi ghi dấu hồn thiêng đất việt - Tiếng Trung (Tập 3 phần 1) [ Đã xem: 335]
Hoàng Sa-Trường Sa nơi ghi dấu hồn thiêng đất việt - Tiếng Trung (Tập 3 phần 2) [ Đã xem: 294]
Hoàng Sa-Trường Sa nơi ghi dấu hồn thiêng đất việt - Tiếng Việt (Tập 3 phần 1) [ Đã xem: 262]
Hoàng Sa-Trường Sa nơi ghi dấu hồn thiêng đất việt - Tiếng Việt (Tập 3 phần 2) [ Đã xem: 322]
Hoàng Sa-Trường Sa nơi ghi dấu hồn thiêng đất việt - Tiếng Anh (Tập 4 phần 1) [ Đã xem: 307]
Hoàng Sa-Trường Sa nơi ghi dấu hồn thiêng đất việt - Tiếng Anh (Tập 4 phần 2) [ Đã xem: 337]
Hoàng Sa-Trường Sa nơi ghi dấu hồn thiêng đất việt - Tiếng Pháp (Tập 4 phần 1) [ Đã xem: 274]
Hoàng Sa-Trường Sa nơi ghi dấu hồn thiêng đất việt - Tiếng Pháp (Tập 4 phần 2) [ Đã xem: 296]
Hoàng Sa-Trường Sa nơi ghi dấu hồn thiêng đất việt - Tiếng Trung (Tập 4 phần 1) [ Đã xem: 332]
Hoàng Sa-Trường Sa nơi ghi dấu hồn thiêng đất việt - Tiếng Trung (Tập 4 phần 2) [ Đã xem: 428]
Hoàng Sa-Trường Sa nơi ghi dấu hồn thiêng đất việt - Tiếng Việt (Tập 4 phần 1) [ Đã xem: 428]
Hoàng Sa-Trường Sa nơi ghi dấu hồn thiêng đất việt - Tiếng Việt (Tập 4 phần 2) [ Đã xem: 401]

Đường lưỡi bò - Một yêu sách phi lý (14 video) (5270 lượt xem)
Đường lưỡi bò - Một yêu sách phi lý (Tập1- 01) [ Đã xem: 292]
Đường lưỡi bò - Một yêu sách phi lý - Tiếng Anh (Tập1- 02) [ Đã xem: 408]
Đường lưỡi bò - Một yêu sách phi lý - Tiếng Anh (Tập1- 03) [ Đã xem: 401]
Đường lưỡi bò - Một yêu sách phi lý - Tiếng Pháp (Tập1- 04) [ Đã xem: 383]
Đường lưỡi bò - Một yêu sách phi lý - Tiếng Pháp (Tập1- 05) [ Đã xem: 327]
Đường lưỡi bò - Một yêu sách phi lý - Tiếng Trung (Tập1- 06) [ Đã xem: 332]
Đường lưỡi bò - Một yêu sách phi lý - Tiếng Trung (Tập1- 07) [ Đã xem: 236]
Đường lưỡi bò - Một yêu sách phi lý (Tập2- 01) [ Đã xem: 214]
Đường lưỡi bò - Một yêu sách phi lý - Tiếng Anh (Tập2- 02) [ Đã xem: 331]
Đường lưỡi bò - Một yêu sách phi lý - Tiếng Anh (Tập2- 03) [ Đã xem: 321]
Đường lưỡi bò - Một yêu sách phi lý - Tiếng Pháp (Tập2- 04) [ Đã xem: 232]
Đường lưỡi bò - Một yêu sách phi lý - Tiếng Pháp (Tập2- 05) [ Đã xem: 299]
Đường lưỡi bò - Một yêu sách phi lý - Tiếng Trung (Tập2- 06) [ Đã xem: 253]
Đường lưỡi bò - Một yêu sách phi lý - Tiếng Trung (Tập2- 07) [ Đã xem: 298]

Ấn tượng Việt Nam [ Đã xem: 292]
Biên cương xanh [ Đã xem: 298]
Bước ngoặt Vĩ đại [ Đã xem: 235]
Chính sách người có công, từ chủ trương đến thực tiễn [ Đã xem: 307]
Dấu son trong lịch sử dân tộc [ Đã xem: 223]
Đề án 600 tri thức trẻ 5 năm nhìn lại [ Đã xem: 289]
Điểm tựa của niềm tin [ Đã xem: 289]
Đỉnh cao chiến thắng [ Đã xem: 284]
K9 - Nơi gìn giữ ký ức về Bác [ Đã xem: 255]
Kháng chiến thắng lợi, kiến quốc thành công [ Đã xem: 299]
Lời thề giữ biển [ Đã xem: 230]
Người nữ cận vệ năm xưa [ Đã xem: 224]
Người vẽ hình Tổ quốc bằng trái tim [ Đã xem: 403]
Những chuyển động tích cực từ một chỉ thị [ Đã xem: 235]
Phát triển kinh tế tại vùng đệm rừng đầu nguồn phía Bắc [ Đã xem: 319]
Trường sa dưới ngọn cờ Đảng [ Đã xem: 272]
Tuổi trẻ hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII [ Đã xem: 283]
Vai trò của cấp ủy trong công tác xóa nghèo ở vùng cao [ Đã xem: 336]
Việt Nam với nỗ lực thực hiện mục tiêu Thiên niên kỷ [ Đã xem: 235]

Những ngọn đèn biển_hải đăng Kê Gà (Miền Trung - Nam Bộ) [ Đã xem: 370]
Những ngọn đèn biển_hải đăng Mũi Dinh (Miền Trung - Nam Bộ) [ Đã xem: 307]
Những ngọn đèn biển_hải đăng Vũng Tàu (Miền Trung - Nam Bộ) [ Đã xem: 310]
Những ngọn đèn biển_hải đăng Bảy Cạnh (Miền Trung - Nam Bộ) [ Đã xem: 366]
Những ngọn đèn biển_hải đăng Núi Nai (Miền Trung - Nam Bộ) [ Đã xem: 344]
Điểm tựa cho ngư dân (Miền Trung - Nam Bộ) [ Đã xem: 416]
Những cột mốc chủ quyền trên biển Đông (Miền Trung - Nam Bộ) [ Đã xem: 414]
Cù lao xanh vững vàng trước biển (Miền Trung - Nam Bộ) [ Đã xem: 337]
Nghiệp đoàn nghề cá - điểm tựa của ngư dân trên biển (Miền Trung - Nam Bộ) [ Đã xem: 399]
Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam (Miền Trung - Nam Bộ) [ Đã xem: 378]
Những hậu duệ của đội Hoàng Sa năm xưa (Miền Trung - Nam Bộ) [ Đã xem: 364]
Dùng ngòi bút để đấu tranh công lý (Miền Trung - Nam Bộ) [ Đã xem: 387]
Vùng cảnh sát biển 3 - hành trình giữ gìn biển đảo quê hương (Miền Trung - Nam Bộ) [ Đã xem: 419]
Giữ gìn đảo Ngọc (Miền Trung - Nam Bộ) [ Đã xem: 431]
Hỗ trợ ngư dân liên kết bám biển (Miền Trung - Nam Bộ) [ Đã xem: 443]
Làm nước mắm Phan Thiết - nghề truyền thống của ngư dân biển (Miền Trung - Nam Bộ) [ Đã xem: 430]
Đưa pháp luật đến với người dân vùng biển (Miền Trung - Nam Bộ) [ Đã xem: 428]
Lình Huỳnh làm giàu từ biển (Miền Trung - Nam Bộ) [ Đã xem: 403]
Bộ đội biên phòng điểm tựa của ngư dân Phú Quốc (Miền Trung - Nam Bộ) [ Đã xem: 1133]
Người giữ hồn cho Phú Quốc (Miền Trung - Nam Bộ) [ Đã xem: 382]
Kiên Giang khi thanh niên làm kinh tế biển (Miền Trung - Nam Bộ) [ Đã xem: 364]
Đội tàu an toàn - Điểm tựa của ngư dân Cà Mau (Miền Trung - Nam Bộ) [ Đã xem: 415]
Lời tự sự cột mốc biên cương - cột mốc 246 (Tây Nguyên - Tây Nam Bộ) [ Đã xem: 362]
Lời tự sự cột mốc biên cương - cột mốc 240 (Tây Nguyên - Tây Nam Bộ) [ Đã xem: 456]
Lời tự sự cột mốc biên cương - cột mốc 314 (Tây Nguyên - Tây Nam Bộ) [ Đã xem: 386]
Cột mốc ngã ba Đông Dương - Những người sống quanh tôi (Tây Nguyên - Tây Nam Bộ) [ Đã xem: 382]
Đồn biên phòng quốc tế Lệ Thanh: Lấy dân làm gốc (Tây Nguyên - Tây Nam Bộ) [ Đã xem: 401]
Quân và dân Đắk Nông nêu cao phương châm 4 cùng (Tây Nguyên - Tây Nam Bộ) [ Đã xem: 386]
Chuyện của Nai Linh (Tây Nguyên - Tây Nam Bộ) [ Đã xem: 330]
Lòng dân (Tây Nguyên - Tây Nam Bộ) [ Đã xem: 331]
Gọi rừng (Tây Nguyên - Tây Nam Bộ) [ Đã xem: 370]
Long An: Xây dựng biên giới hòa bình đoàn kết (Tây Nguyên - Tây Nam Bộ) [ Đã xem: 407]
Người ở lại vùng biên giới (Tây Nguyên - Tây Nam Bộ) [ Đã xem: 346]
Phên dậu vùng biên (Tây Nguyên - Tây Nam Bộ) [ Đã xem: 436]
Tà Nghĩa - Người dệt tình hữu nghị ở vùng biên (Tây Nguyên - Tây Nam Bộ) [ Đã xem: 390]
Nghĩa tình biên cương Đồng Tháp (Tây Nguyên - Tây Nam Bộ) [ Đã xem: 458]
Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân biên giới (Tây Nguyên - Tây Nam Bộ) [ Đã xem: 417]
Đồn biên phòng Sông Đốc: Điểm sáng thế trận biên phòng toàn dân (Tây Nguyên - Tây Nam Bộ) [ Đã xem: 490]
Chung tay vì biển đảo quê hương (Miền Trung - Nam Bộ) [ Đã xem: 390]
Biển đảo trong lòng dân (Miền Trung - Nam Bộ) [ Đã xem: 384]
Chính sách cho ngư dân, kiểm ngư, cảnh sát biển trong việc bám biển, bám ngư trường (Miền Trung - Nam Bộ) [ Đã xem: 315]
Dấu chân người mở cõi (Miền Trung - Nam Bộ) [ Đã xem: 316]
Giấc mơ đỏ đen: Tỉnh mộng trắng tay (Miền Trung - Nam Bộ) [ Đã xem: 365]
Huy động, tập hợp khối đại đoàn kết dân tộc trong việc bảo vệ chủ quyền hải đảo (Miền Trung - Nam Bộ) [ Đã xem: 351]
Khuyến học vùng biên và những hiệu quả đáng biểu dương (Miền Trung - Nam Bộ) [ Đã xem: 409]
Mô hình hay đẩy lùi tệ nạn (Miền Trung - Nam Bộ) [ Đã xem: 388]
Ngoại giao nhân dân Việt Nam với công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo (Miền Trung - Nam Bộ) [ Đã xem: 411]
Tình quân dân vùng biên (Miền Trung - Nam Bộ) [ Đã xem: 419]
Trái tim đất liền hướng ra hải đảo (Miền Trung - Nam Bộ) [ Đã xem: 387]
Từ bia rượu đến đói nghèo (Miền Trung - Nam Bộ) [ Đã xem: 376]
Buôn bán hàng cấm, đồ chơi bạo lực ở biên giới Tây Nguyên (Tây Nguyên - Tây Nam Bộ) [ Đã xem: 403]
Đồng Tháp: Người cao tuổi tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới (Tây Nguyên - Tây Nam Bộ) [ Đã xem: 389]
Khi người dân xây dựng văn hoá nông thôn (Tây Nguyên - Tây Nam Bộ) [ Đã xem: 385]
Long An: Đầu tư kết cấu hạ tầng cho các địa phương khu vực biên giới (Tây Nguyên - Tây Nam Bộ) [ Đã xem: 387]
Ma tuý với thanh niên nông thôn: Cái chết trắng được báo trước (Tây Nguyên - Tây Nam Bộ) [ Đã xem: 404]
Nhức nhối nạn buôn người ở biên giới Tây Ninh (Tây Nguyên - Tây Nam Bộ) [ Đã xem: 324]
Nhức nhối nạn tảo hôn (Tây Nguyên - Tây Nam Bộ) [ Đã xem: 383]
Những hệ luỵ xấu từ mê tín dị đoan (Tây Nguyên - Tây Nam Bộ) [ Đã xem: 320]
Những người lính giữ rừng (Tây Nguyên - Tây Nam Bộ) [ Đã xem: 464]
Sắc màu thổ cẩm buôn Go (Tây Nguyên - Tây Nam Bộ) [ Đã xem: 390]
Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân khu vực biên giới (Tây Nguyên - Tây Nam Bộ) [ Đã xem: 2096]

Sở TT&TT: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh [ Đã xem: 172]
Hội thi Tin học khối CBCC, VC trẻ tỉnh Điện Biên lần thứ II năm 2017 [ Đã xem: 124]
Vì biên giới hoà bình hữu nghị (Tây Nguyên - Tây Nam Bộ) [ Đã xem: 2053]

Bản tin Thông tin và Truyền thông (6 video) (393 lượt xem)
Sở TTTT Điện Biên: Tập huấn chương trình xây dựng Nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2018 [ Đã xem: 48]
Ngày hội thắm tình Hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào [ Đã xem: 31]
Tổ chức tập huấn khóa đào tạo nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại [ Đã xem: 28]
Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Khối thi đua Văn hóa Xã hội năm 2018 [ Đã xem: 24]
Triển khai nhiệm vụ ngành Thông tin và Truyền thông năm 2019 [ Đã xem: 8]
Triển khai nhiệm vụ 2019 Bộ Thông tin và Truyền thông [ Đã xem: 11]