11:33 ICT Thứ sáu, 24/01/2020
English

Trang nhất » Video

Đường lưỡi bò - Một yêu sách phi lý - Tiếng Pháp (Tập2- 04) (458 lượt xem)

Các video cùng chủ đề
Đường lưỡi bò - Một yêu sách phi lý - Tiếng Anh (Tập1- 02) [ Đã xem: 715]
Đường lưỡi bò - Một yêu sách phi lý - Tiếng Anh (Tập1- 03) [ Đã xem: 664]
Đường lưỡi bò - Một yêu sách phi lý - Tiếng Pháp (Tập1- 04) [ Đã xem: 611]
Đường lưỡi bò - Một yêu sách phi lý - Tiếng Pháp (Tập1- 05) [ Đã xem: 542]
Đường lưỡi bò - Một yêu sách phi lý - Tiếng Trung (Tập1- 06) [ Đã xem: 564]
Đường lưỡi bò - Một yêu sách phi lý - Tiếng Trung (Tập1- 07) [ Đã xem: 469]
Đường lưỡi bò - Một yêu sách phi lý (Tập2- 01) [ Đã xem: 450]
Đường lưỡi bò - Một yêu sách phi lý - Tiếng Anh (Tập2- 02) [ Đã xem: 601]
Đường lưỡi bò - Một yêu sách phi lý - Tiếng Anh (Tập2- 03) [ Đã xem: 540]
Đường lưỡi bò - Một yêu sách phi lý - Tiếng Pháp (Tập2- 05) [ Đã xem: 546]
Đường lưỡi bò - Một yêu sách phi lý - Tiếng Trung (Tập2- 06) [ Đã xem: 477]
Đường lưỡi bò - Một yêu sách phi lý - Tiếng Trung (Tập2- 07) [ Đã xem: 530]

Các chủ đề khác
CTMTQG: Đưa thông tin về cơ sở (3 video) (9209 lượt xem)
Chương trình mục tiêu quốc gia (2 video) (5894 lượt xem)
Triển lãm Trường Sa, Hoàng Sa (2 video) (2262 lượt xem)
Hội thảo Hoàng Sa-Trường Sa (4 video) (4264 lượt xem)
Hoàng Sa - Trường Sa (31 video) (26277 lượt xem)
Các chương trình truyền hình tuyên truyền về Đại hội lần thứ XII của Đảng (19 video) (10769 lượt xem)
Chương trình tuyên truyền bảo vệ chủ quyền Quốc gia, biên giới, hải đảo (57 video) (47732 lượt xem)
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (2 video) (2475 lượt xem)
Bản tin Thông tin và Truyền thông (8 video) (2946 lượt xem)