05:32 ICT Thứ năm, 27/02/2020
English

Thống kê số thuê bao điện thoại tỉnh Điện Biên quý III năm 2017

Thứ tư - 08/11/2017 16:23

                                                       SỐ THUÊ BAO ĐIỆN THOẠI
                                                     Kỳ báo cáo: Quý III năm 2017


  Mã số Trong đó: số thuê bao phát triển trong kỳ
Quý III/2017
Số thuê bao có đến cuối kỳ báo cáo
Quý III/2017
A B 1  
I ĐIỆN THOẠI      
  Chia theo loại thuê bao      
1 - Cố định   -223 11,887
  Chia theo huyện/Thị xã/Thành phố      
  Thành phố Điện Biên Phủ 094 689 6,411
  Thị xã Mường Lay 095 -409 1,736
  Huyện Mường Nhé 096 -178 444
  Huyện Mường Chà 097 28 649
  Huyện Tủa Chùa 098 -404 516
  Huyện Tuần Giáo 099 230 705
  Huyện Điện Biên 100 -35 498
  Huyện Điện Biên Đông 101 -64 356
  Huyện Mường Ảng 102 -82 375
  Huyện Nậm Pồ 103 2 197
2 - Di động (Trả trước + Trả sau)   31,570 464,442
  Chia theo huyện/Thị xã/Thành phố      
  Thành phố Điện Biên Phủ 094 4,458 93,242
  Thị xã Mường Lay 095 3,568 80,155
  Huyện Mường Nhé 096 2,548 38,793
  Huyện Mường Chà 097 3,325 43,289
  Huyện Tủa Chùa 098 4,477 54,719
  Huyện Tuần Giáo 099 2,650 38,529
  Huyện Điện Biên 100 2,478 31,356
  Huyện Điện Biên Đông 101 2,365 27,843
  Huyện Mường Ảng 102 3,012 30,890
  Huyện Nậm Pồ 103 2,689 25,626

Tin đã đăng