12:41 ICT Thứ hai, 13/07/2020
English

Thống kê số thuê bao điện thoại tỉnh Điện Biên quý II năm 2016

Thứ tư - 03/08/2016 08:24
SỐ THUÊ BAO ĐIỆN THOẠI
Kỳ báo cáo: Quý II năm 2016


  Mã số Trong đó: số thuê bao phát triển trong kỳ
Quý II/2016
Số thuê bao có đến cuối kỳ báo cáo
Quý II/2016
A B 1  
I ĐIỆN THOẠI      
  Chia theo loại thuê bao      
1 - Cố định      
  Chia theo huyện/Thị xã/Thành phố      
  Thành phố Điện Biên Phủ 094 454 7071
  Thị xã Mường Lay 095 220 219
  Huyện Mường Nhé 096 124 379
  Huyện Mường Chà 097 284 367
  Huyện Tủa Chùa 098 287 252
  Huyện Tuần Giáo 099 319 424
  Huyện Điện Biên 100 321 2243
  Huyện Điện Biên Đông 101 198 509
  Huyện Mường Ảng 102 245 470
  Huyện Nậm Pồ 103 66 105
2 - Di động (Trả trước + Trả sau)      
  Chia theo huyện/Thị xã/Thành phố      
  Thành phố Điện Biên Phủ 094                       70,147
  Thị xã Mường Lay 095                       18,578
  Huyện Mường Nhé 096                       21,554
  Huyện Mường Chà 097                       22,147
  Huyện Tủa Chùa 098                       28,144
  Huyện Tuần Giáo 099                       43,587
  Huyện Điện Biên 100                       69,074
  Huyện Điện Biên Đông 101                       30,587
  Huyện Mường Ảng 102                       30,254
  Huyện Nậm Pồ 103                       19,587

Tin đã đăng