02:31 ICT Thứ sáu, 28/02/2020
English

Thống kê số thuê bao điện thoại tỉnh Điện Biên quý I năm 2017

Thứ tư - 08/11/2017 15:26

                                                               SỐ THUÊ BAO ĐIỆN THOẠI
                                                            Kỳ báo cáo: Quý I năm 2017


  Mã số Trong đó: số thuê bao phát triển trong kỳ
Quý I/2017
Số thuê bao có đến cuối kỳ báo cáo
Quý II/2017
A B 1  
I ĐIỆN THOẠI      
  Chia theo loại thuê bao      
1 - Cố định   -350 11,712
  Chia theo huyện/Thị xã/Thành phố      
  Thành phố Điện Biên Phủ 094 -122 5,599
  Thị xã Mường Lay 095 -79 2,045
  Huyện Mường Nhé 096   590
  Huyện Mường Chà 097 -26 587
  Huyện Tủa Chùa 098 -54 877
  Huyện Tuần Giáo 099 -20 450
  Huyện Điện Biên 100 -14 533
  Huyện Điện Biên Đông 101 -12 392
  Huyện Mường Ảng 102 -23 457
  Huyện Nậm Pồ 103   182
2 - Di động (Trả trước + Trả sau)   -273 416,322
  Chia theo huyện/Thị xã/Thành phố      
  Thành phố Điện Biên Phủ 094 -41 86,506
  Thị xã Mường Lay 095 -98 75,799
  Huyện Mường Nhé 096 -12 35,975
  Huyện Mường Chà 097 -25 36,964
  Huyện Tủa Chùa 098 -45 48,853
  Huyện Tuần Giáo 099 -15 32,242
  Huyện Điện Biên 100   27,878
  Huyện Điện Biên Đông 101   22,748
  Huyện Mường Ảng 102 -21 27,768
  Huyện Nậm Pồ 103 -16 21,589

Tin đã đăng