04:57 ICT Thứ năm, 27/02/2020
English

Thống kê số thuê bao Internet tỉnh Điện Biên quý III năm 2017

Thứ tư - 08/11/2017 16:27

                                                              SỐ THUÊ BAO INTERNET
                                                         Kỳ báo cáo: Quý III năm 2017


Stt Huyện/Thị xã/Thành phố Mã số Tổng số Trong đó:
Thuê bao băng thông rộng Thuê bao internet trực tiếp Thuê bao internet gián tiếp
XDSL FTTH CATV
A B C 1 2 3 4 5 6
1 Tổng số thuê bao phát triển mới trong kỳ báo cáo 01 1,891 -689 2,580      
  Chia theo huyện/thị xã/thành phố              
  Thành phố Điện Biên Phủ 094 1,770 37 1,733      
  Thị xã Mường Lay 095 -938 -98 -840      
  Huyện Mường Nhé 096 62 -40 102      
  Huyện Mường Chà 097 54 -63 117      
  Huyện Tủa Chùa 098 349 -128 477      
  Huyện Tuần Giáo 099 141 -66 207      
  Huyện Điện Biên 100 -60 -11 -49      
  Huyện Điện Biên Đông 101 209 -39 248      
  Huyện Mường Ảng 102 74 -174 248      
  Huyện Nậm Pồ 103 230 -107 337      
2 Tổng số thuê bao có đến cuối kỳ báo cáo 02 29,034 3,382 25,652      
  Chia theo huyện/thị xã/thành phố              
  Thành phố Điện Biên Phủ 094 12,035 1,061 10,974      
  Thị xã Mường Lay 095 6,490 752 5,738      
  Huyện Mường Nhé 096 892 140 752      
  Huyện Mường Chà 097 1,364 165 1,199      
  Huyện Tủa Chùa 098 2,351 327 2,024      
  Huyện Tuần Giáo 099 1,283 177 1,106      
  Huyện Điện Biên 100 1,028 152 876      
  Huyện Điện Biên Đông 101 1,002 156 846      
  Huyện Mường Ảng 102 1,305 207 1,098      
  Huyện Nậm Pồ 103 1,284 245 1,039