03:00 ICT Thứ sáu, 28/02/2020
English

Thống kê số thuê bao Internet tỉnh Điện Biên quý I năm 2017

Thứ tư - 08/11/2017 15:34
                                                                 SỐ THUÊ BAO INTERNET
                                                             Kỳ báo cáo: Quý I năm 2017


Stt Huyện/Thị xã/Thành phố Mã số Tổng số Trong đó:
Thuê bao băng thông rộng Thuê bao internet trực tiếp Thuê bao internet gián tiếp
XDSL FTTH CATV
A B C 1 2 3 4 5 6
1 Tổng số thuê bao phát triển mới trong kỳ báo cáo 01 7,461 -1,142 8,603      
  Chia theo huyện/thị xã/thành phố              
  Thành phố Điện Biên Phủ 094 2,310 -319 2,629      
  Thị xã Mường Lay 095 3,345 -213 3,558      
  Huyện Mường Nhé 096 -102 -71 -31      
  Huyện Mường Chà 097 380 -93 473      
  Huyện Tủa Chùa 098 598 -73 671      
  Huyện Tuần Giáo 099 253 -99 352      
  Huyện Điện Biên 100 437 -63 500      
  Huyện Điện Biên Đông 101 -94 -21 -73      
  Huyện Mường Ảng 102 34 -103 137      
  Huyện Nậm Pồ 103 300 -87 387      
2 Tổng số thuê bao có đến cuối kỳ báo cáo 02 24,668 4,851 19,817      
  Chia theo huyện/thị xã/thành phố              
  Thành phố Điện Biên Phủ 094 9,434 1,508 7,926      
  Thị xã Mường Lay 095 6,579 1,127 5,452      
  Huyện Mường Nhé 096 693 180 513      
  Huyện Mường Chà 097 1,155 228 927      
  Huyện Tủa Chùa 098 1,908 475 1,433      
  Huyện Tuần Giáo 099 1,015 243 772      
  Huyện Điện Biên 100 1,088 163 925      
  Huyện Điện Biên Đông 101 670 206 464      
  Huyện Mường Ảng 102 1,091 369 722      
  Huyện Nậm Pồ 103 1,035 352 683      

Tin đã đăng