12:28 ICT Thứ hai, 13/07/2020
English

Số thuê bao điện thoại tỉnh Điện Biên năm 2015

Thứ ba - 10/05/2016 07:59

SỐ THUÊ BAO ĐIỆN THOẠI
Kỳ báo cáo: Năm 2015

 
  Mã số Số thuê bao có đến cuối kỳ báo cáo
Năm 2015
Trong đó: số thuê bao phát triển trong kỳ
Năm 2015
A B 1 2
I ĐIỆN THOẠI      
  Chia theo loại thuê bao      
1 - Cố định   14,557 -3,261
  Chia theo huyện/Thị xã/Thành phố      
  Thành phố Điện Biên Phủ 094 7,525 -869
  Thị xã Mường Lay 095 439 -106
  Huyện Mường Nhé 096 503 -155
  Huyện Mường Chà 097 651 -196
  Huyện Tủa Chùa 098 539 -173
  Huyện Tuần Giáo 099 743 -607
  Huyện Điện Biên 100 2,564 -748
  Huyện Điện Biên Đông 101 707 -142
 
Huyện Mường Ảng
 
102 715 -248
 
Huyện Nậm Pồ
 
103 171 -17
2 - Di động   373,484 34,747
   + Trả trước   373,484 33,802
   + Trả sau   21,591 945
 

Tin đã đăng