04:40 ICT Thứ năm, 27/02/2020
English

Thống kê Phát thanh-Truyền hình tỉnh Điện Biên năm 2015

Thứ ba - 10/05/2016 08:35

PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH
Kỳ báo cáo: Năm 2015
 

  Mã số Số
chương trình
Số giờ chương trình Số giờ
phát sóng
A B 1 2 3
I. PHÁT THANH 1      
1 Chia theo ngôn ngữ        
  - Tiếng Việt 2 4,216         3,922.32    134,635.32
  - Tiếng nước ngoài 3                     -    
  - Tiếng dân tộc ít người 4 886         1,674.48      38,904.48
2 Chia theo nội dung chương trình        
  - Tin tức - Thời sự 5 3,404         1,242.32      47,232.32
  - Khoa giáo - Văn nghệ 6 5,110         2,555.00      43,435.00
  - Thể thao - Giải trí - Thông tin kinh tế 7 365            182.50        3,102.50
  - Thanh thiếu niên 8      
  - Nội dung khác 9 52              52.00      40,865.50
3 Chia theo nguồn gốc chương trình        
  - Tự sản xuất 10 10,369         4,724.82      80,321.94
  - Mua bản quyền trong nước 11      
  - Mua bản quyền nước ngoài 12      
  - Trao đổi 13 365            182.50      54,313.38
II. TRUYỀN HÌNH 14      
1 Chia theo ngôn ngữ        
  - Tiếng Việt 15 4,522         2,271.00    373,677.00
  - Tiếng nước ngoài 16      
  - Tiếng dân tộc ít người 17 208            104.00        1,768.00
2 Chia theo nội dung chương trình        
  - Hệ Thời sự - Chính trị - Tổng hợp 18      
  - Hệ Văn hóa - Đời sống - Khoa giáo 19      
  - Hệ Âm nhạc - Thông tin - Giải trí 20      
  - Quảng cáo 21      
3 Chia theo nguồn gốc chương trình        
  - Tự sản xuất 22 2,677         1,338.50    258,544.50
  - Mua bản quyền trong nước 23      
  - Mua bản quyền nước ngoài 24      
  - Trao đổi 25 4,383         2,191.50    115,132.50
 
                 

Tin đã đăng