02:42 ICT Thứ sáu, 28/02/2020
English

Thống kê số đơn vị có Trang Thông tin điện tử riêng tỉnh Điện Biên quý III năm 2016

Thứ tư - 08/11/2017 13:39
SỐ ĐƠN VỊ CÓ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ RIÊNG
Kỳ báo cáo:Quý III năm 2016

  Mã số Tổng số Chia ra
.com.vn .gov.vn .edu.vn .org.vn Tên miền.vn khác Tên miền khác (.com, .org, .net…) Ghi chú (Tổng số tên miền đã hoạt động)
A B 1 2 3 4 5 6   7
Tổng số   21   20 1        
Chia theo thành phần kinh tế                  
Kinh tế nhà nước 01                
Kinh tế tư nhân 02                
Kinh tế cá thể 03                
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 04                

Tin đã đăng