06:00 ICT Thứ năm, 27/02/2020
English

Thống kê hạ tầng nhân lực và trang thiết bị của hoạt động bưu chính viễn thông tỉnh Điện Biên năm 2016

Thứ tư - 08/11/2017 15:16
                 HẠ TẦNG NHÂN LỰC VÀ TRANG THIẾT BỊ CỦA HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
                                                                       Kỳ báo cáo: Năm 2016

Stt Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Số tăng trong năm Số giảm trong năm Số có đến cuối kỳ báo cáo
A B C 1 2 3
I Hạ tầng, nhân lực và trang thiết bị        
1 Tổng số điểm giao dịch có người phục vụ Điểm     110
  Chia ra        
  Số lượng bưu cục Điểm     18
  Số lượng điểm Bưu điện văn hoá xã Điểm     92
  Số lượng đại lý bưu chính, chuyển phát Điểm      
2 Số lượng thùng thư công cộng độc lập Thùng thư      
3 Số lượng thuê bao hộp thư bưu chính Thuê bao      
4 Số lượng ô tô vận chuyển chuyên dụng Ô tô 2   13
5 Số lượng xe máy vận chuyển chuyên dụng Xe máy 8   8
6 Số lượng phương tiện vận chuyển chuyên dụng loại khác (ghi cụ thể)      
  + 01 tuyến đường thư cấp 2 do xe xã hội vận chuyển        
7 Tổng số lao động Người     134
II Bitmap
Hoạt động viễn thông
       
1 Tổng số thuê bao điện thoại cố định Thuê bao   2,531 12,062
2 Tổng số thuê bao điện thoại di động 21,520   416,595
3 Tổng số điểm giao dịch (đại lý) thông tin di động Đại lý 30   197
4 Tổng số trạm phủ sóng thông tin di động (BTS) Trạm 158   1,079
5 Tổng số trạm điều khiển thông tin di động (BSC)      
6 Danh sách các doanh nghiệp Internet cung cấp dịch vụ trên địa bàn và thực hiện báo cáo kỳ này 1. Viễn thông Điện Biên
2. Chi nhánh Viễn thông Viettel Điện Biên
3. Chi nhánh FPT Điện Biên

Tin đã đăng