05:00 ICT Thứ năm, 27/02/2020
English

Thống kê doanh thu Bưu chính, Chuyển phát và Viễn thông quý III năm 2016

Thứ tư - 08/11/2017 13:48
 
DOANH THU BƯU CHÍNH, CHUYỂN PHÁT VÀ VIỄN THÔNG
Kỳ  báo cáo: Quý III năm 2016
 
  Mã số Kỳ báo cáo
Quý III năm 2016
 Cộng dồn từ đầu năm đến cuối quý báo cáo Dự tính kỳ tiếp theo
Quý IV Năm 2016
A B 1 2 3
 Tổng số (01=02+03) 01 83,142 239,788 88,500
1. Dịch vụ bưu chính, chuyển phát 02 13,253 34,941 13,500
2. Dịch vụ viễn thông 03 69,889 204,847 75,000

Tin đã đăng