05:05 ICT Thứ năm, 27/02/2020
English

Thống kê doanh thu Bưu chính, Chuyển phát và Viễn thông quý II năm 2017

Thứ tư - 08/11/2017 16:04
                                  DOANH THU BƯU CHÍNH, CHUYỂN PHÁT VÀ VIỄN THÔNG
                                                       Kỳ  báo cáo: Quý II năm 2017


  Mã số Kỳ báo cáo
Quý II năm 2017
Cộng dồn từ đầu năm đến cuối quý báo cáo Dự tính
Quý III Năm 2017
A B 1 2 3
 Tổng số (01=02+03) 01 83,782 158,499 86,000
1. Dịch vụ bưu chính, chuyển phát 02 16,122 30,313 16,000
2. Dịch vụ viễn thông 03 67,660 128,186 70,000

Tin đã đăng