05:51 ICT Thứ năm, 27/02/2020
English

Thống kê doanh thu Bưu chính, Chuyển phát và Viễn thông quý I năm 2017

Thứ tư - 08/11/2017 15:21
                              DOANH THU BƯU CHÍNH, CHUYỂN PHÁT VÀ VIỄN THÔNG
                                                  Kỳ  báo cáo: Quý I năm 2017

  Mã số Kỳ báo cáo
Quý I năm 2017
Cộng dồn từ đầu năm đến cuối quý báo cáo Dự tính kỳ tiếp theo
Quý II Năm 2017
A B 1 2 3
 Tổng số (01=02+03) 01 74,717 74,717 80,417
1. Dịch vụ bưu chính, chuyển phát 02 14,191 14,191 14,627
2. Dịch vụ viễn thông 03 60,526 60,526 70,000

Tin đã đăng