05:59 ICT Thứ năm, 27/02/2020
English

Thống kê Xuất bản và Bưu điện văn hóa tỉnh Điện Biên năm 2015

Thứ ba - 10/05/2016 09:37
 
XUẤT BẢN VÀ BƯU ĐIỆN VĂN HÓA
Kỳ báo cáo: Năm 2015
 
  Mã số Đơn vị tính Số lượng
  B C 1
I. XUẤT BẢN SÁCH, BÁO, TẠP CHÍ      
1 Sách xuất bản  - Số đầu sách 01 Đầu sách 139
     - Số bản sách 02 1000 bản 93.41
   - Đầu sách 03 Đầu sách  
     - Bản sách 04 1000 bản  
2 Báo các loại  - Số đầu sách 19 Đầu sách  
     - Số bản sách 20 1000 bản  
  Chia ra        
 + Báo ngày  - Số đầu báo 21 Đầu báo  
     - Số bản báo 22 1000 bản  
 + Báo cách ngày, tuần  - Số đầu báo 22 Đầu báo 246
     - Số bản báo 23 1000 bản 594.6
3 Tạp chí - Số đầu tạp chí 25 Đầu tạp chí  
    - Số bản tạp chí 26 1000 bản  
II. BƯU ĐIỆN VĂN HÓA      
1 Số xã/phường/thị trấn có điểm bưu điện văn hóa 29 Điểm 92
2 Chia theo huyện/thị xã/thành phố      
  Thành phố Điện Biên Phủ   094   0
  Thị xã Mường Lay   095   1
  Huyện Mường Nhé   096   7
  Huyện Mường Chà   097   9
  Huyện Tủa Chùa   098   11
  Huyện Tuần Giáo   099   13
  Huyện Điện Biên   100   18
  Huyện Điện Biên Đông   101   13
  Huyện Mường Ảng   102   9
  Huyện Nậm Pồ   103   11

Tin đã đăng