Tìm kiếm nâng cao mục Tin tức


 Kết quả tìm kiếm trên Tin tức


Điện Biên: Ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

...phát triển hạ tầng kỹ thuật và các nền tảng phục vụ chuyển đổi số; Phát triển Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; Bảo đảm an toàn, an ninh mạng và Giải pháp về nguồn lực. Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết.

Tin, ảnh: Trần Nga
Nguồn tin: -/-

Điện Biên: Ban hành Chỉ thị nâng cao chất lượng công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật

...hướng dẫn; Bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và yêu cầu thực tiễn của ngành, lĩnh vực, chủ động đề xuất, tham mưu xây dựng, ban hành văn bản QPPL; Tăng cường công tác rà soát văn bản thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý để kịp thời đề xuất hoàn thiện pháp luật, xử...

Tin: Song Vũ
Nguồn tin: -/-

Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 trên hệ thống thông tin cơ sở

...năng, nhiệm vụ Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách...

Tin: Song Vũ
Nguồn tin: -/-

Sở Thông tin và Truyền thông: Cải cách hành chính - Nhìn từ con số thực hiện trong năm 2020

...thông đã đưa ra một số giải pháp nhằm cải thiện hơn nữa công tác CCHC của Sở trong thời gian tới. Cụ thể:Thứ nhất, tập trung nâng cao chất lượng tham mưu các nội dung thuộc Ngành TT&TT cho UBND tỉnh. Tăng cường công tác chỉ đạo đối với lĩnh vực, nhiệm vụ do Ngành phụ trách; đặc biệt chú trọng đối...

Tin, ảnh: Châu Loan
Nguồn tin: -/-

Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Phát ngôn và Cung cấp thông tin cho báo chí năm 2021

...2021. Dự hội nghị có hơn 400 đại biểu là người phát ngôn thuộc các sở, ban, ngành tỉnh; người phát ngôn của UBND cấp huyện và cấp xã và đội ngũ tham mưu giúp việc cho Người phát ngôn các cấp trên địa bàn tỉnh thuộc 40 điểm cầu (trong đó 1 điểm cầu cấp tỉnh; 10 điểm cầu huyện, thị xã, thành phố và...

Tin, ảnh: Thanh Hà
Nguồn tin: -/-

Sở Thông tin và Truyền thông: Giới thiệu Trung tâm điều hành đô thị thông minh tỉnh Điện Biên

...và phát triển ra các khu vực lân cận; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan và UBND TP. Điện Biên Phủ để triển khai thí điểm mô hình; tham mưu cho UBND tỉnh hướng mở rộng mô hình điều hành toàn tỉnh, đồng thời phối hợp với các đơn vị truyền thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong...

Tin: Trọng Nghĩa
Nguồn tin: -/-

Bế mạc huấn luyện dân quân tự vệ- Cụm số 10 năm 2021

...ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các chiến sĩ đã đạt được quá trình huấn luyện đồng thời đồng chí đề nghị đối với Ban CHQS các đơn vị tham mưu cho cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan chỉ đạo công tác quốc phòng, quân sự của cơ quan mình; Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch về công...

Tin, Ảnh: Quang Minh
Nguồn tin: -/-

Điện Biên: Chỉ đạo thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030

...thành phố có trách nhiệm phổ biến triển khai Nghị quyết tại cơ quan, đơn vị. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 5 năm 2021-2025 hoặc giai đoạn 2021-2030 để tổ chức thực...

Tin: Trần Hà
Nguồn tin: -/-

Kế hoạch bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

...Căn cứ chức năng nhiệm vụ, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị liên quan, trong đó: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu xây dựng các kênh thông báo về các vấn đề liên quan đến trẻ em trên môi trường mạng với Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em số 111; Sở...

Tin: Trần Nga
Nguồn tin: -/-

Đấu tranh quyết liệt, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép

...không được ngăn chặn. Ðể ngăn chặn các đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép, Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng, Công an các huyện, thị, thành phố tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành, toàn dân tham gia công tác đấu tranh với các loại tội phạm trên...

Bài, ảnh: Trường Long
Nguồn tin: -/-

Tổng hợp tin tức, sự kiện nổi bật tỉnh Điện Biên từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 04 tháng 7 năm 2021

...Luông, huyện Điện Biên về tình hình triển khai giao đất, giao rừng và công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng trên địa bàn. BĐBP (30/6/2021): Tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị...

Quang Minh (TH)
Nguồn tin: -/-

Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021

...xảy ra sự cố lớn về an toàn an ninh thông tin, đặc biệt là thời điểm trước, trong và sau Bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026;Tham mưu, đề xuất, triển khai, tư vấn nhiều nội dung nâng cấp, cập nhật, bổ sung hoàn thiện ứng dụng dùng chung của tỉnh: Hệ thống Quản lý văn bản và Hồ...

Tin, ảnh: Trần Tuấn
Nguồn tin: -/-

STTTT: 02 tập thể, 15 cá nhân được khen thưởng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

...xã hội zalo: 69 tin, 150 bài viết, 06 Video, gần 1.100.000 lượt xem bài viết, trên 6.657 lượt chia sẻ, số người quan tâm kênh trên 22.300 người; tham mưu xây dựng Trang thông tin điện tử về Covid - 19, có địa chỉ tên miền http://covid.dienbien.gov.vn thường xuyên cập nhật thông tin để nhân dân...

Tin: Trần Tuấn
Nguồn tin: -/-

Triển khai ứng dụng quản lý người ra, vào tỉnh phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19

...Phủ phối hợp khai báo dữ liệu các hành khách đến Điện Biên qua Cảng hàng không. Các doanh nghiệp Viễn thông hỗ trợ triển khai đường truyền Internet, thiết bị wifi đến các chốt kiểm soát. Sở Tài chính cân đối ngân sách, tham mưu bố trí kinh phí thực hiện Ứng dụng DienBien Guard trên địa bàn tỉnh./.

Tin, ảnh: Thanh Hà
Nguồn tin: -/-

Điện Biên: Tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

...Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý báo chí, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, xây dựng chủ trương, đường lối phát triển và quản lý báo chí, đảm bảo nguyên tắc tạo mọi điều kiện để báo chí hoạt động có chất lượng, hiệu quả...

Tin, ảnh: Thanh Hà
Nguồn tin: -/-

Đánh giá kết quả triển khai thí điểm ứng dụng CNTT Quản lý người đến địa bàn tỉnh phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19

...tỉnh đã chỉ đạo việc triển khai ứng dụng đến các đồng chí lãnh đạo Công an cấp huyện; thành viên các Chốt kiểm dịch của tỉnh; cán bộ, chiến sỹ tham mưu phòng, chống dịch Covid-19; Công an các xã, phường, thị trấn. Đồng thời, cung cấp tài khoản theo dõi, giám sát cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh;...

Tin, ảnh: Trường Long
Nguồn tin: -/-

Chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025

...Chính phủ tại tỉnh Điện Biên, UBND tỉnh đã có văn bản giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh Kế hoạch “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025” trên đia bàn tỉnh, phù...

Tin: Hà Thanh
Nguồn tin: -/-

Kế hoạch Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước

...tối thiểu thêm 20% đối với mỗi cấp hành chính cho đến khi đạt tỷ lệ 100%. Căn cứ chức năng nhiệm vụ, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai công tác số hóa. Văn phòng UBND tỉnh chủ trì hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến kiểm soát thủ tục hành...

Tin: Trần Nga
Nguồn tin: -/-

Triển khai giải pháp đảm bảo an ninh phục vụ bầu cử

Thượng tá Lù Minh Phương, Trưởng phòng Tham mưu (Công an tỉnh) cho biết: Tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh hiện cơ bản ổn định, tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề đáng chú ý, nhất là tội phạm về ma túy, trộm cắp tài sản, tội phạm tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, tình hình...

Bài, ảnh: Tú Anh
Nguồn tin: -/-

Điện Biên: Phấn đấu 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021

...Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn tại tỉnh xây dựng, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; đồng thời tham mưu UBND tỉnh thành lập tổ công tác xây dựng và...

Tin: Lâm Phong
Nguồn tin: -/-

Tìm thấy tổng cộng 561 kết quả
Nếu kết quả này không như mong đợi, bạn hãy thử sử dụng công cụ tìm kiếm của Google dưới đây!

Mở rộng trên Internet :

Google
Tìm trên toàn mạng Internet
Tìm trong site http://dic.gov.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây