Tìm kiếm nâng cao mục Tin tức


 Kết quả tìm kiếm trên Tin tức


7. Cấp Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

...sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xuất bản số 12/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản Nghị định 11/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành...

Nguồn tin: -/-

2. Giải quyết tố cáo

...ngày 02/12/1998 Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật khiếu nại tố cáo năm 2005 Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật khiếu nại tố cáo và các Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Khiếu nại tố cáo Quyết định số...

Nguồn tin: -/-

3. Tiếp công dân

...khiếu nại tố cáo 2004 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật khiếu nại tố cáo năm 2005 Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật khiếu nại tố cáo và các Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Khiếu nại tố cáo Nghị định số 89/CP...

Nguồn tin: -/-

4. Xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

...cáo 2004 Luật số 58/2005/QH11 sửa đổi bổ sung Luật khiếu nại tố cáo năm 2005 Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Khiếu nại tố cáo và các Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Khiếu nại tố cáo Nghị định số 89/CP...

Nguồn tin: -/-

Bộ Thông tin và Truyền thông: Ban hành định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2009-2010

...01/10/2009 và thay thế Quyết định số 40/2008/QĐ-BTTTT ngày 02/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2008-2010 Chi tiết nội dung /modules.php?name=Laws&id=92 Thông tư 23/2009/TT-BTTTT

Nguồn tin: mic.gov.vn

Vi phạm trong lĩnh vực Internet: Phạt tối đa 70 triệu đồng

...thiết bị Internet không đảm bảo an ninh thông tin mở cửa cho khách hàng sử dụng dịch vụ ngoài giờ quy định Ngoài ra Nghị định cũng quy định chi tiết việc xử phạt đối với các vi phạm trong việc cung cấp dịch vụ Internet như Ngừng hoặc tạm ngừng cung cấp dịch vụ Interrnet mà không thông báo cho...

Sở TTTT
Nguồn tin: -/-

Khắc phục tình trạng đưa tin một chiều về nông thôn

...xã để đưa thông tin phù hợp và kịp thời hiệu quả cao tới các đối tượng ở xã c Tiến độ xây dựng Đề án Đến 30 tháng 7 năm 2009 Hoàn thành đề cương chi tiết gửi lấy ý kiến các Bộ ngành cơ quan liên quan Đến 20 tháng 8 năm 2009 Hoàn thành dự thảo Đề án chi tiết chuẩn bị nội dung để Phó Thủ tướng chủ...

Nguồn tin: -/-

Quy định một số yêu cầu về quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ truyền hình cáp tương tự tại đầu cuối của người sử dụng dịch vụ.

...3 Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông Chủ trì phối hợp với Cục Quản lý Phát thanh truyền hình và thông tin tử thực hiện công tác thanh tra kiểm tra giám sát việc thực hiện Thông tư này trên địa bàn quản lý của Sở Chi tiết nội dung /modules.php?name=Laws&id=88 Thông tư số 18/2009/TT-BTTTT

Thanh Nam
Nguồn tin: -/-

Phạt vi phạm bản quyền đến 500 triệu đồng

...quy định xử phạt vi phạm hành chính VPHC về quyền tác giả quyền liên quan có hiệu lực thi hành từ ngày 30/6/2009 Nghị định quy định chi tiết từng hành vi vi phạm hình thức và mức phạt Bao gồm Vi phạm quy định về đăng ký vi phạm về hoạt động của tổ chức đại diện tập thể vi phạm quy...

Nguồn tin: -/-

UBND tỉnh Ban hành Quy định về quản lý, phát triển trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) trên địa bàn tỉnh Điện Biên

...Quy định này sẽ giải quyết được các vướng mắc trong quá trình quản lý phát triển trạm BTS hiện nay Quy định gồm 3 Chương 15 Điều đã quy định chi tiết cụ thể việc quản lý phát triển các trạm BTS trên địa bàn tỉnh từ khâu lập thẩm định kế hoạch phát triển việc kiểm định cấp phép xây dựng sử dụng...

Thanh Nam
Nguồn tin: -/-

Bộ Thông tin và Truyền thông công bố một số số liệu thống kê về Bưu chính, Viễn thông và Internet năm 2008.

...băng rộng VNPT 58,25% Viettel và FPT gần bằng nhau ở mức 16,76% và 15,38% Các doanh nghiệp còn lại chiếm 9,61% Số liệu thống kê còn thể hiện chi tiết ở các địa phương trên cả nước Chi tiết bảng số liệu đăng trong mục http://mic.gov.vn/details.asp?Object=211055497&news_ID=4740119 thông tin...

Nguồn tin: mic.gov.vn

Bộ Thông tin và Truyền thông ban ban hành Quy định về việc tổ chức Liên hoan phát thanh, truyền hình

...truyền hình được phát sóng định kỳ trên các đài phát thanh đài truyền hình đài phát thanh truyền hình + Các tổ chức cá nhân được quy định tại Điều lệ Thể lệ của từng Liên hoan Thông tư có hiệu lực thi hành từ 1/7/2009 Nội dung chi tiết của Thông tư được đăng tải /modules.php?name=Laws&id=84 tại đây

Nguồn tin: mic.gov.vn

Bộ Thông tin và Truyền thông công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành hết hiệu lực pháp luật

...lần rà soát lớn của Bộ Thông tin và Truyền thông các văn bản bị hủy bỏ chủ yếu là văn bản do Tổng cục Bưu điện và Bộ Bưu chính Viễn thông trước đây ban hành đã hết hiệu lực pháp luật Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20/4/2009 Chi tiết nội dung /modules.php?name=Laws&id=83 Quyết định 501/QĐ BTTTT

Nguồn tin: mic.gov.vn

Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2009-2010

...động cơ quan nhà nước có tác dụng thực sự thúc đẩy cải cách hành chính và tăng hiệu quả của ứng dụng CNTT Kế hoạch cũng nêu ra những nhiệm vụ giải pháp và trách nhiệm của các cơ quan đơn vị để đảm bảo thực hiện kế hoạch Chi tiết nội dung /modules.php?name=Laws&id=80 Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg

Thanh Nam
Nguồn tin: -/-

Hoàn tất công tác chuẩn bị cho phiên họp Chính phủ trực tuyến đầu tiên

...tra mạng truyền hình trực tuyến phục vụ phiên họp kết nối từ Văn phòng Chính phủ tới tất cả 63 UBND các tỉnh thành phố thông qua trao đổi cụ thể chi tiết với từng đầu cầu về công tác chuẩn bị như cách bố trí phòng họp phù hợp điều chỉnh thiết bị kỹ thuật Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Phúc...

Nguồn tin: -/-

Một số quy định mới về xuất bản

...ngày 10/2/2009 sửa đổi bổ sung http://mic.gov.vn/VBQPPL/details_law.asp?Lawdoc_ID=2577928 Nghị định 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của http://mic.gov.vn/VBQPPL/details_law.asp?Lawdoc_ID=2578498 Luật Xuất bản Theo Nghị định mới này ngoài việc...

Nguồn tin: -/-

1. Thủ tục cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

...bản năm 2004 Nghị định số http://www.ict-hanoi.gov.vn/TTHC/BCXB/VBPQ/Nghi%20dinh%20111.doc 111/2005/NĐ-CP ngày 26/08/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản Thông tư số...

Nguồn tin: -/-

2. Thủ tục thụ lý hồ sơ xin phép thiết lập trang thông tin điện tử trên INTERNET để trình Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép

...tin điện tử photo có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan có thẩm quyền Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản nếu có Đề án hoạt động kế hoạch chi tiết việc cung cấp thông tin trên Internet kèm theo bản in trang chủ các trang trong của trang tin điện tử và đóng dấu giáp lai Sơ yếu lý lịch của...

Nguồn tin: -/-

5. Thủ tục cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

...bản(năm 2004 Nghị định số http://www.ict-hanoi.gov.vn/TTHC/BCXB/VBPQ/Nghi%20dinh%20111.doc 111/2005/NĐ-CPngày 26/08/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản Thông tư số...

Nguồn tin: -/-

Thông cáo báo chí đánh giá trang thông tin điện tử của các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương lần thứ II

...điện tử sẽ được phân thành các nhóm có mức độ truy cập bằng nhau Nhóm trang thông tin điện tử có mức truy cập cao nhất sẽ được 40 điểm Khái niệm chi tiết về dịch vụ hành chính công được giữ nguyên như trong lần đánh giá thứ nhất Điểm tính cho các mức cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến là...

Thanh Nam
Nguồn tin: mic.gov.vn

Tìm thấy tổng cộng 673 kết quả
Nếu kết quả này không như mong đợi, bạn hãy thử sử dụng công cụ tìm kiếm của Google dưới đây!

Mở rộng trên Internet :

Google
Tìm trên toàn mạng Internet
Tìm trong site http://dic.gov.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây