Huyện Mường Ảng sẵn sàng cho ngày bầu cử

Những ngày này, các cơ quan, đơn vị các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mường Ảng đều chung một không khí khẩn trương, sôi động chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021


Đồng chí Lâm Văn Năm - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ( bên phải ) kiểm tra
công tác chuẩn bị cho bầu cử tại nhiềm điểm bỏ phiếu thuộc huyện Mường Ảng.

Ngay sau khi có các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về việc triển khai bầu cử ĐBQH khóa 14 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, huyện Mường Ảng đã thành lập Ban chỉ đạo, uỷ ban bầu cử các cấp. Đồng thời tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác chuẩn bị bầu cử theo đúng tiến độ, quy trình, kế hoạch. Chỉ đạo 10/10 xã , thị trấn thành lập Ban chỉ đạo, uỷ ban bầu cử nhằm lãnh đạo toàn diện công tác bầu cử. Cùng với đó Thường trực HĐND huyện, xã cũng phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ, ủy ban bầu cử các cấp thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, xã nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó, huyện Mường Ảng đã giới thiệu 50 người ứng cử để bầu 31 đại biểu HĐND cấp huyện, số đại biểu cấp xã được giới thiệu là 423 người để bầu 260 đại biểu. Huyện cũng đã xác định xong các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở từng đơn vị, đối với cấp huyện có 7 đơn vị bầu cử và cấp xã là 57 đơn vị.

Đồng chí Trương Quang Hải -  Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UB bầu cử huyện Mường Ảng cho hay:  Ủy ban bầu cử huyện đã chỉ đạo công tác phục vụ cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 trên địa bàn của huyện cho đến giờ phút này tuân theo luật định và đảm bảo đúng các quy trình, quy định. Qua cuộc giám sát của thường trực HĐND tỉnh về công tác chuẩn bị cho bầu cử của huyện Mường Ảng đoàn giám sát của HĐND tỉnh đánh giá và khẳng định công tác phục vụ chuẩn bị cho bầu cử trên địa bàn huyện Mường Ảng khá chu đáo.


Đến thời điểm bầy giờ mọi công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV
và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã được Ủy ban bầu cử
huyện Mường Ảng chuẩn bị chu đáo.

Song song với việc chuẩn bị nhân sự, huyện Mường Ảng còn chú trọng công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện quyền lợi của công dân trong công tác bầu cử; tổ chức tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, quan điểm của Đảng và các văn bản pháp luật của Nhà nước về bầu cử, tuyên truyền Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND đến các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn. Đến thời điểm này, các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn cũng đã tham gia các buổi tiếp xúc cử tri để trình bày chương trình hành động trước các cử tri tại địa phương mình ứng cử. Cử tri rất quan tâm đến chương trình hành động của các ứng cử viên bởi đây là cơ sở cử tri xem xét, đánh giá một ứng cử viên có đủ phẩm chất, năng lực trở thành một đại biểu đại diện cho tiếng nói của mình hay không.

Có thể nói, với sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc tất cả các mặt, Mường Ảng đã sẵn sàng cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra vào ngày 22-5 tới đây. Qua đó, để lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài phục vụ lợi ích của người dân.


Tác giả bài viết: Nguyễn Hằng – Tuấn Trung

Nguồn tin: dienbientv.vn