Điện Biên: Ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Thứ sáu - 15/10/2021 06:45
DIC - Ngày 01/10/2021, Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TU về chuyển đổi số tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Trong những năm qua, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Điện Biên bước đầu đã có những chuyển biến tích cực. Các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền điện tử hướng tới xây dựng chính quyền số. Kinh tế số bước đầu có đóng góp vào sự phát triển kinh tế của tỉnh; ứng dụng công nghệ số ngày càng được mở rộng trong các ngành công nghiệp, nông nghiệp, y tế, giáo dục và dịch vụ; xuất hiện nhiều hình thức kinh doanh, dịch vụ mới, dựa trên nền tảng công nghệ số và Internet, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, mức độ ứng dụng thấp hơn so với mặt bằng chung của cả nước.  
Để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nghị quyết số 13-NQ/TU của Tỉnh ủy, ngày 01/10/2021 xác định 04 nhóm mục tiêu cụ thể về phát triển hạ tầng số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Trong đó, mục tiêu tổng quát là từng bước đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, phục vụ của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội dựa trên công nghệ số. Phát triển chính quyền số, kinh tế số. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Sử dụng công nghệ số để nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.
Nghị quyết cũng đưa ra 07 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; Xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của tỉnh; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực phục vụ quá trình chuyển đổi số; Xây dựng, ứng dụng, phát triển hạ tầng kỹ thuật và các nền tảng phục vụ chuyển đổi số; Phát triển Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; Bảo đảm an toàn, an ninh mạng và Giải pháp về nguồn lực.
Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết.

Tác giả: Tin, ảnh: Trần Nga

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây