Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên: Hiệu quả quản lý, điều hành từ cải cách hành chính

Chủ nhật - 23/06/2019 13:07
Năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Điện Biên đặc biệt quan tâm chỉ đạo tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của năm, nhất là việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành từ công tác cải cách hành chính (CCHC) tại Sở.
Với tinh thần đó, Sở TT&TT Điện Biên đã bám sát nội dung chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh, đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào công tác chỉ đạo, điều hành tại Sở. Không ngừng nâng cao chất lượng các văn bản tham mưu cho UBND tỉnh về lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực TT&TT. Thông qua mạng nội bộ, Sở đã chú trọng việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật cũng như các văn bản hành chính đang thực hiện tại đơn vị. Đồng thời, triển khai và thực hiện có hiệu quả các văn bản hướng dẫn về công tác CCHC, công tác hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) theo chỉ đạo chung của tỉnh. Để theo dõi, đôn đốc và kiểm tra kết quả triển khai công tác CCHC theo từng quý, Sở đã cụ thể hóa công tác CCHC theo từng nội dung, như: Cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền CCHC cũng được Sở đẩy mạnh và đa dạng hóa với nhiều hình thức như trên Cổng thông tin điện tử của Sở và của tỉnh nhằm góp phần tuyên truyền, quán triệt đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác CCHC. Đến nay, việc ứng dụng CNTT là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của Sở trong công tác CCHC. Nhiều phần mềm chuyên dùng đã được áp dụng có hiệu quả trong điều hành tác nghiệp về quản lý. Cơ sở vật chất từng bước được trang bị đảm bảo cho cán bộ, CCVC. 100% CCVC sử dụng máy tính, mạng nội bộ, phần mềm văn phòng điện tử để trao đổi và thực thi công việc. Nhiều CCVC sử dụng hộp thư điện tử công vụ thay thế các hộp thư điện tử miễn phí đảm bảo an toàn an ninh thông tin trong giao dịch công vụ. Sở đã đưa phần mềm một cửa điện tử vào phục vụ người dân. Do đó, trong năm 2018 đã có 04 TTHC được công khai ở mức độ 3; và đã tiếp nhận, giải quyết đạt 54,3% trên tổng số hồ sơ TTHC Sở tiếp nhận. Qua đó, Sở đã kiểm tra được tình trạng xử lý văn bản qua hệ thống nhằm công khai hóa và minh bạch hóa trong giải quyết công việc. Bên cạnh đó, công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức tham gia công tác CCHC đã được chú trọng. Sở đã xác định vị trí việc làm, cơ cấu CCVC theo chức danh nghề nghiệp và số lượng công chức làm việc tương ứng. Tổ chức thực hiện việc tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc, bố trí, phân công nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá và chế độ đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức tham gia công tác CCHC. Thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ chính sách đãi ngộ; công tác thi đua khen thưởng... Ngoài ra, Sở luôn tạo điều kiện để công chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu công tác ngày càng tốt hơn. Và cũng từ đây, đội ngũ tham gia công tác CCHC trong cơ quan chấp hành tốt kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả và thời gian làm việc. Đồng thời, việc duy trì thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 trong công việc hàng ngày của đơn vị đã tạo nên một quy trình ngắn gọn, đầy đủ, khoa học trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính của cơ quan. Sở TT&TT đã hoàn tất việc mở rộng mô hình khung áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO cho tất cả các TTHC hiện đang giải quyết cho tổ chức, cá nhân đã được công khai trên Cổng TTĐT và bảng thông báo niêm yết tại Sở. Do đó, công tác CCHC của Sở TT&TT đã có những chuyển biến tích cực. Việc thực hiện giải quyết các TTHC cho các tổ chức, cá nhân được duy trì có hiệu quả, đảm bảo thời gian đúng quy định pháp luật. Các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở được thường xuyên rà soát, điều chỉnh và bổ sung kịp thời. Cùng với đó, Sở còn tổ chức tốt quy chế hoạt động của cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước. Công tác triển khai ứng dụng CNTT đã hình thành phương thức làm việc mới trong đội ngũ lãnh đạo từ ban Giám đốc Sở đến các trưởng phó phòng chuyên môn trong quản lý, xử lý công việc và đổi mới lề lối, tác phong làm việc của CCVC. Qua báo cáo thẩm định điểm xác định chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2018 được Sở Nội vụ công bố ngày 2/4/2019, các tiêu chí đánh giá chỉ đạo, điều hành trong lĩnh vực CCHC, Sở TT&TT đứng ở vị trí thứ 7/17 đơn vị, với tổng số điểm chỉ số CCHC là 48,73 điểm (xếp loại khá), tăng hai bậc so với năm 2017. Hiện nay, để góp phần đảm bảo xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại, đảm bảo mọi công vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lĩnh vực TT&TT và được thực thi đầy đủ, có hiệu lực, hiệu quả, Sở TT&TT Điện Biên đang tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng CNTT trong công tác CCHC. Tập trung chỉ đạo, triển khai, thực hiện có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ và của tỉnh về công tác CCHC; công tác hoạt động kiểm soát TTHC. Rà soát, đơn giản hoá TTHC trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở và đề xuất, kiến nghị sửa đổi các TTHC không phù hợp. Kiểm soát, đánh giá việc thực hiện TTHC thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của tỉnh trong việc giải quyết các TTHC, đặc biệt trong công tác giải quyết tiếp nhận và trả kết quả các TTHC theo cơ chế "một cửa". Đảm bảo công khai minh bạch các TTHC, tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết. Tiếp tục áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan; thường xuyên duy trì, cải tiến hệ thống, sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy trình. Kiểm soát chất lượng và tổ chức cập nhật dữ liệu TTHC và các văn bản có liên quan đã được công bố vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. Như vậy, để công tác CCHC của Sở TT&TT Điện Biên ngày một tốt hơn thì ngoài việc tích cực chỉ đạo của Ban Giám đốc, toàn thể cán bộ, CCVC cơ quan phải chủ động tham mưu và cùng hướng tới mục đích nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, nhằm phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp. Xứng đáng là cơ quan đầu ngành của tỉnh về ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý, điều hành trong cơ quan nhà nước; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy đưa công tác CCHC của Sở nói riêng và của tỉnh nói chung lên một tầm cao mới, lấy được sự tín nhiệm, hài lòng của người dân và doanh nghiệp./.

Tác giả: Bài: Châu Loan

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây